Nieuws
Geplaatst op: 20-06-2023 om 09:58 uur
Laatst gewijzigd op: 20-06-2023 om 12:13 uur

We voelen ons minder gezond

Het gaat slechter met de gezondheidsbeleving van volwassenen en ouderen in GGD-regio Kennemerland. Tussen 2012 en 2020 lag het percentage inwoners dat zijn gezondheid als goed ervaart rond de 80%. In 2022 is dit gedaald tot 72%. Dit en meer blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. In het najaar van 2022 vulden zo’n 8000 thuiswonende inwoners van 18 jaar en ouder een vragenlijst in over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. Dit was vier maanden na afschaffing van de laatste coronamaatregel.

Mentale gezondheid verslechterd

Ervaren gezondheid zegt iets over hoe iemand zijn eigen gezondheid beoordeelt. Dit is vaak een combinatie van lichamelijke en mentale gezondheidsaspecten. De mentale gezondheid van volwassenen en ouderen in GGD-regio Kennemerland is achteruit gegaan. Vergeleken met 2020 heeft men vaker een hoog risico op een angststoornis of depressie, en denkt men er vaker serieus over na om een eind te maken aan het leven. Eenzaamheid neemt al sinds 2012 toe.

Mentale klachten komen vaker voor onder jongere volwassenen van 18-34 jaar. Zo kampt bijna 30% van die groep met psychische klachten, ervaart ruim 30% veel stress, heeft 16% suïcidegedachten en is meer dan de helft eenzaam. Van alle leeftijdsgroepen hebben 18-34 jarigen ook het minst vaak een hoge veerkracht. Veerkrachtige mensen kunnen beter omgaan met tegenslagen en herstellen sneller. Deze uitkomsten sluiten aan bij eerder onderzoek van de GGD, dat liet zien dat de mentale gezondheid van jeugd en jongvolwassenen onder druk staat. GGD Kennemerland vindt dit zorgelijk en werkt samen met gemeenten, scholen en andere partijen aan een veerkrachtige en mentaal gezonde bevolking.

Geen verdere vooruitgang in leefstijl

De helft van de inwoners van GGD-regio Kennemerland heeft overgewicht. Dat ligt al sinds 2012 zo hoog. Voor een gezond gewicht is het onder meer belangrijk om te bewegen. Slechts de helft van de inwoners beweegt voldoende. En dat is ook nog eens minder dan in 2020. Daarnaast is de daling van gebruik van genotmiddelen gestopt. Sinds 2012 werd er steeds minder alcohol gedronken en minder gerookt, maar die daling stagneert. 60% van de inwoners drinkt meer dan één glas alcohol per dag en 16% rookt. Alcoholgebruik en roken komt vaker voor bij mannen en jongere volwassenen. Om chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker te voorkomen adviseert GGD Kennemerland om niet te roken en geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan één glas alcohol per dag.

Meer moeite met rondkomen

Het percentage inwoners dat moeite heeft met rondkomen daalde tussen 2012 en 2020, maar nam in 2022 weer toe. Waarschijnlijk spelen de hoge energieprijzen en inflatie daar een rol in. In het najaar van 2022 had 1 op de 5 inwoners moeite met rondkomen. Eerder onderzoek van GGD Kennemerland laat zien dat deze inwoners een slechtere (mentale) gezondheid hebben dan inwoners die goed kunnen rondkomen. GGD Kennemerland zet zich samen met gemeenten in op het terugdringen van deze gezondheidsverschillen en het vergroten van de kansengelijkheid. 

Gevolgen corona periode

In Kennemerland ervaart driekwart van de inwoners nu nog gevolgen van de coronaperiode. De ervaren gevolgen zijn ongeveer even vaak positief als negatief. Er is bij 6% van de inwoners sprake van post-covid. Dit betekent dat minimaal 3 maanden na de besmetting de klachten aanhouden.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Sinds 2012 voeren alle GGD’en in Nederland elke vier jaar de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit, in samenwerking met het RIVM en het CBS. In 2022 vond een extra meting plaats. Deze extra meting is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, RIVM, Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

Meer informatie over het onderzoek

Alle resultaten van het onderzoek voor de GGD-regio Kennemerland en de negen afzonderlijke gemeenten zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl

Beeld gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen