Nieuws
Geplaatst op: 29-06-2023 om 15:22 uur
Laatst gewijzigd op: 04-07-2023 om 16:52 uur

Mentaal welzijn bij LHBTQ+ jongvolwassenen staat nog zwaarder onder druk

De gezondheidsmonitor 2022 onder jongvolwassenen (16-25 jaar) liet zorgwekkende resultaten zien betreffend het mentaal welzijn. Een extra kwetsbare groep voor verminderde mentaal welzijn is jongvolwassenen identificerend als LHBTQ+, als gevolg van discriminatie, stigmatisatie en verminderde acceptatie. Daarom heeft de GGD Kennemerland een verdiepend onderzoek uitgevoerd over de mentale welzijn bij jongvolwassenen identificerend als LHBTQ+.

LHBTQ+ jongvolwassenen hebben meer mentale gezondheidsproblemen

Van alle deelnemers aan de jongvolwassenen gezondheidsmonitor 2022 uit GGD-regio Kennemerland geeft 20% aan zich te identificeren als lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer of anders (LHBTQ+). Hiervan heeft 70% last van psychische klachten, gebaseerd op een gevalideerde vragenlijst. Dit is 24% meer ten opzichte van jongvolwassenen uit Kennemerland die zicht niet als LHBTQ+ identificeren. Daarnaast is de kans dat de LHBTQ+ groep ernstige psychische klachten heeft ongeveer 2 keer zo groot ten opzichte van jongvolwassenen die zichzelf niet als LHBTQ+ zien. De mentale gezondheid van de LHBTQ+ jongvolwassenen staat dus nog meer onder druk.
 

Mentaal welzijn slechter bij LHBTQ+ jongvolwassenen

Mentaal welzijn is niet enkel het ontbreken van mentale gezondheidsproblemen, maar een positieve gemoedstoestand waarbij kwaliteit van leven en het gevoel van bijdragen aan de gemeenschap wordt ervaren. Aspecten die onder mentaal welzijn vallen zijn onder andere eenzaamheid, stress, zelf tevredenheid, vertrouwen in de toekomst, mishandeling en suïcidale gedachten, welke allen invloed hebben op de mentale gezondheid. Op al deze aspecten laten LHBTQ+ jongvolwassenen een negatiever beeld zien dan jongvolwassenen die zich niet als LHBTQ+ identificeren. Deze aspecten hebben een wisselwerking met elkaar en beïnvloeden mentale gezondheid. GGD Kennemerland onderstreept het belang om in te zetten op meerdere aspecten om mentaal welzijn te bevorderen. Effectief bewezen interventies op mentaal welzijn kunnen hier een rol in betekenen.
 

Meer informatie

Alle resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in de factsheet op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. Effectief bewezen interventie gericht op mentaal welzijn zijn te vinden op de website van het RIVM.

Mentaal welzijn lhbtq gebroken hart in kleuren