Nieuws
Geplaatst op: 19-06-2023 om 14:25 uur
Laatst gewijzigd op: 19-06-2023 om 14:29 uur

Column: Ongehoorde zorgen

​​​​​​​In onze samenleving vinden we eigen verantwoordelijkheid een belangrijk goed. We willen zelf informatie verzamelen en zelf besluiten nemen. Dat gaat in zijn algemeenheid goed. Als we het nodig vinden melden we ons voor zorg. Dat zou een tandje minder kunnen, want zoals we weten staat het zorgstelsel onder druk.

Zorg voor een onzichtbare groep

Er zijn ook mensen die zorg nodig hebben, maar dit zelf niet willen erkennen of angst hebben voor het systeem. Zij worstelen bijvoorbeeld met psychiatrische problemen, vereenzaming, verslaving of zijn dakloos. Voor hun omgeving verzorgen ze soms overlast of wordt hun gedrag niet altijd goed begrepen en weten we niet zo goed hoe ermee om te gaan. Deze mensen leven vaak verborgen voor het oog van degenen die zich om hen zouden kunnen bekommeren. Voor deze mensen bestaat Vangnet & Advies bij GGD Kennemerland, dat fungeert als een vangnet voor deze vergeten en onzichtbare groep.

Team Vangnet & Advies

Elke dag zetten de medewerkers bij Vangnet & Advies zich in voor deze mensen, die anders misschien door de mazen van het sociale net zouden glippen. Dat doen ze niet door af te wachten, maar ze gaan de straat op. Zij bouwen een netwerk om in een vroeg stadium signalen op te kunnen pakken, maar luisteren ook naar de verontrustende verhalen, onderzoeken de situaties en nemen acties om de benodigde zorg te bieden. Hun inzet en betrokkenheid zijn bewonderenswaardig en verdienen onze waardering. Het herinnert ons eraan dat we verantwoordelijk zijn voor elkaars welzijn en dat we een rol te spelen hebben bij het ondersteunen van degenen die het nodig hebben.

Meldpunt Zorg en Overlast

Ook jij kunt een steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat mensen geholpen worden wanneer dat nodig is. Daarvoor bestaat het Meldpunt Zorg en Overlast. Het meldpunt is een plek waar jij jouw zorgen kunt uiten over personen die zelf niet inzien dat ze zorg en/of hulp nodig hebben. Wij nemen deze signalen serieus en zetten erop in om deze mensen toe te leiden naar de zorg die zij het meest nodig hebben.

Maak jij je zorgen over iemand in jouw omgeving? Het Meldpunt Zorg en Overlast is de plek waar iedereen (ook in het weekend) terecht kan wanneer iemand verward gedrag vertoont, maar geen acuut gevaar voor zichzelf of de omgeving is. Het Meldpunt Zorg en Overlast is bereikbaar op nummer 023 515 9998 op maandag t/m zondag van 9.00 tot 20.00 uur. Of via de mail: ggdvangnet@ggdkennemerland.nl.

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.