Nieuws
Geplaatst op: 23-01-2023 om 13:44 uur
Laatst gewijzigd op: 23-01-2023 om 13:48 uur

Column: Voorkomen is beter dan genezen

Deze week was er in het nieuws veel aandacht voor de lancering van De Kankeratlas. Dit is een webpagina waarop via de kaart van Nederland per postcodegebied wordt aangegeven hoe vaak bepaalde kankersoorten voorkomen. Op de kaart is te zien of dit hoger, lager of hetzelfde is als het gemiddelde in Nederland. Je kunt op deze website bekijken hoe dat in jouw omgeving zit.

Het is voor ons fijn dat dit initiatief genomen is, omdat het ervoor zorgt dat we daar iets mee kunnen doen. Als in een bepaalde wijk bijvoorbeeld veel mensen getroffen worden door huidkanker, kan het een goed idee zijn om aandacht te besteden aan de gevaren van langdurig in de zon zitten. En er daarmee voor zorgen dat we het tij keren. Dat noemen we preventie: voorkomen is beter dan genezen.

Onderzoek naar de oorzaken van kanker

Hoewel er dankzij onderzoek steeds meer bekend is, is het nog niet altijd eenvoudig een oorzaak aan te wijzen voor het krijgen van kanker. Je wilt dat natuurlijk graag weten, want een verklaring helpt bij het verwerken van het verdriet als iemand je is ontvallen ten gevolge van deze dodelijke ziekte. De realiteit is dat in veel gevallen het ontstaan van kanker het gevolg van een combinatie van dingen is. En soms is de oorzaak niet te vinden of is er sprake van toeval of pech. Het in kaart brengen van waar de ziekte voorkomt en het onderzoek naar de oorzaken maakt wel steeds meer duidelijk. We hebben er tot op zekere hoogte invloed op om bepaalde soorten kanker te voorkomen en die kans mogen we niet voorbij laten gaan en daar zetten wij ons voor in.

Omgevingsfactoren verbeteren

Eerder deden wij al eens een vergelijkbaar onderzoek. Ook toen hebben wij erop gewezen dat er winst is te behalen door onze leefstijl aan te passen, maar vooral ook de omgevingsfactoren te verbeteren door de luchtkwaliteit te verbeteren. Tegen de achtergrond van wat uit de kankeratlas is op te maken, kunnen we niet anders dan onze eerdere adviezen te blijven herhalen. Niet omdat er geen verbeteringen zijn – er gebeurt veel en met resultaat – maar vooral omdat het een weerbarstig vraagstuk is. Als we daar met elkaar de schouders onder blijven zetten, dan gaan we stapje voor stapje naar een gezonder Kennemerland.

Meer informatie: Kankeratlas

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.