Nieuws
Geplaatst op: 23-11-2022 om 10:57 uur
Laatst gewijzigd op: 23-11-2022 om 11:04 uur

Column: Wat we kunnen doen

Deze week publiceerde het RIVM een rapport naar aanleiding van een tweede onderzoek over stof dat neerdaalt in de IJmond. Het onderzoek leert dat dit keer vooral in andere dorpen en woonkernen in de IJmond dan Wijk aan Zee, hoeveelheden PAK en metalen zijn aangetroffen. Onderzoek door het RIVM uit 2020 liet zien dat deze stoffen vooral werden aangetroffen in Wijk aan Zee. Hoewel de verspreiding van PAK en metalen in de IJmond anders is dan bij het vorige onderzoek blijft het een feit dat er meer wordt aangetroffen dan wenselijk is. Vooral voor kinderen brengt dat een gezondheidsrisico met zich mee.

In mijn columns – maar voornamelijk tijdens mijn werk natuurlijk – besteed ik vaker aandacht aan een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. Wij zijn tenslotte de organisatie voor de publieke gezondheid in onze regio. Daarop ontvang ik ook vragen over wat we van plan zijn daar dan aan te gaan doen.

Uitstoot beperken

Aan de oorzaak van de uitstoot van stof kan de GGD niets doen. Ons advies om uitstoot van stof zoveel als mogelijk te beperken blijft onveranderd. Vanuit gezondheidsperspectief is het belangrijk om de luchtkwaliteit te blijven verbeteren. Om gezondheidswinst te behalen moet stofuitstoot worden beperkt. De kwaliteit van de lucht moet tenminste passen binnen de advieswaarden van de WHO. Op dat vlak gebeurt al veel, maar nog niet genoeg (of de effecten van de maatregelen nemen meer tijd dan wenselijk is). Daar zetten wij ons voor in.

Schoonmaken tuinmeubilair en handen wassen

De situatie nu betekent niet dat je niet zou mogen buitenspelen. Juist niet, want bewegen is gezond. Een gezondheidsrisico kan optreden als je te veel stof binnenkrijgt. Het is verstandig om inname (met name via de mond) zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door regelmatig handen wassen (ook de handen van kinderen), schoonmaken van zichtbaar vervuilde speeltoestellen en tuinmeubilair en het goed afspoelen van moestuingewassen voor consumptie.

Meer weten

Kijk voor meer informatie over luchtkwaliteit en gezondheid op IJmond en gezondheid | GGD Kennemerland of bel 023 515 9500 van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.