Nieuws
Geplaatst op: 20-10-2022 om 09:05 uur
Laatst gewijzigd op: 20-10-2022 om 09:15 uur

Kinderen in Kennemerland zijn meer gaan bewegen

Uit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland blijkt dat kinderen in de GGD-regio Kennemerland vaker een uur of meer per dag bewegen dan in 2014 en 2018. Het is de derde keer dat deze Kindermonitor plaatsvindt. In het voorjaar van 2022 vulden zo’n 6500 ouders een vragenlijst in over hun 0-11 jarig kind.

Meer bewegen

Voor kinderen is het advies om minimaal 1 uur per dag te bewegen. In de GGD-regio Kennemerland beweegt 86% gemiddeld minimaal 1 uur per dag. Dat is meer dan in 2014 (76%) en 2018 (81%). Kinderen spelen veel van die tijd buiten. Bewegen kan ook door zelf naar school te lopen of te fietsen. Dat stimuleert niet alleen het bewegen van kinderen, maar ook hun praktijkervaring in het verkeer. Een veilige verkeersroute naar school is hiervoor noodzakelijk. Te veel verkeer is in de Kindermonitor de meest genoemde belemmering om kinderen niet zelf te laten lopen of fietsen naar school.

Gezond eten en drinken

Naast bewegen is gezond eten en drinken belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Veel kinderen drinken dagelijks water (82%) en eten dagelijks fruit (78%) en groente (54%). Hoewel dit tussen 2014 en 2018 nog toenam, bleven de percentages tussen 2018 en 2022 ongeveer gelijk. Wel is het aantal kinderen dat ‘bijna nooit zoete drankjes drinkt’ gestegen sinds 2018, maar nog steeds gaat het maar om 25%. Er is dus nog ruimte voor verbetering. Dit kan door op school alleen water en fruit of groente toe te staan als ‘tienuurtje’ en door het realiseren van gezonde sportkantines. De GGD kan scholen en sportclubs hierbij ondersteunen.

Bezorgde ouders

Het overgrote deel van de kinderen in de regio is volgens hun ouders vaak gelukkig en gezond. Toch hebben meer dan de helft van de ouders weleens zorgen over hun kinderen. Bij de jongste kinderen (0-3 jaar) gaan die zorgen vooral over eten, bij oudere kinderen (4-11 jaar) gaan de zorgen vooral over angst, onzekerheid en faalangst. Opvallend is dat 14% van de ouders aangeven dat hun kinderen tussen de 8 en 11 jaar prestatiedruk ervaren, de GGD vindt dat zorgelijk. Weinig ouders hebben zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Ouders die zorgen hebben, hebben dit met name over het effect op hun kind wat betreft sociaal contact en spelen.

Kindermonitor

Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen de resultaten van het onderzoek gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid.

Meer informatie over de Kindermonitor is te vinden op onze webpagina Kindermonitor.

Alle resultaten, rapporten en achtergrondinformatie van het onderzoek zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. 

Vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind? De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag met je mee. Maak een afspraak met GGD Kennemerland via 023-7891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl.

Voor kinderen jonger dan 4 jaar die buiten Haarlemmermeer wonen, kun je contact opnemen met JGZ Kennemerland via 088-9959595 of www.jgzkennemerland.nl/contact.

afbeelding kindermonitor