Nieuws
Geplaatst op: 19-09-2022 om 09:03 uur
Laatst gewijzigd op: 19-09-2022 om 09:09 uur

Tot wel 80% van de 18-plussers uit risicogroepen in Kennemerland is eenzaam

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 van GGD’en, RIVM en CBS wees eerder al uit dat 46% van de 18-plussers in GGD-regio Kennemerland eenzaam is. Verdere analyses van GGD Kennemerland laten nu zien dat er veel risicogroepen zijn waar eenzaamheid nóg veel vaker voorkomt. In deze groepen loopt het percentage eenzamen op tot wel 80%.

Grootste risicogroepen: onvoldoende regie eigen leven, moeite met rondkomen, slechte gezondheid

De grootste risicogroepen in GGD-regio Kennemerland zijn 18-plussers met onvoldoende regie over hun leven, grote moeite met rondkomen, of een slechte ervaren gezondheid. Ongeveer 80% van hen is eenzaam, waarvan de helft (zeer) ernstig eenzaam. Daarnaast komt eenzaamheid ook veel voor bij 18-plussers met weinig zingeving, arbeidsongeschiktheid, of een bijstandsuitkering. Zo’n 75% van hen is eenzaam. Bij deze en de andere risicogroepen is het raadzaam om bedacht te zijn op mogelijke eenzaamheid.

Niet alleen ouderen, maar ook jongere volwassenen (in toenemende mate) eenzaam

Qua leeftijd komt eenzaamheid het vaakst voor bij 80-plussers: 59% van hen is eenzaam. Toch zijn niet alleen ouderen eenzaam: 18-39 jarigen zijn ook relatief vaak eenzaam, met name als het gaat om emotionele eenzaamheid. Daarbij missen ze een hechte band met bijvoorbeeld een partner of goeie vriend(in). In de aanpak van eenzaamheid is het daarom belangrijk om niet alleen in te zetten op ouderen, maar ook op jongere volwassenen, en daarbij aan te sluiten bij het soort eenzaamheid waar ze mee te maken hebben. Emotionele eenzaamheid is toegenomen tussen 2016 en 2020, vooral bij 18-39 jarigen. Deze toename komt mede door de coronacrisis. De nieuwste ronde van de Gezondheidsmonitor, die onlangs is gestart, moet uitwijzen in hoeverre deze toename blijvend is.

Gezondheidsmonitor

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een groot vragenlijstonderzoek over gezondheid, welzijn en leefstijl. In het najaar van 2020 deden in GGD-regio Kennemerland ruim 18.600 inwoners van 18 jaar en ouder mee met het onderzoek. Nederland bevond zich toen in de coronacrisis. In de vragenlijst zat onder meer een vraag over eenzaamheid. Met 11 stellingen werd nagegaan in welke mate respondenten eenzaam zijn en om welk type eenzaamheid het gaat.

Meer resultaten

Het volledige rapport en de samenvatting zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. Gemeenten, welzijnsorganisaties en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken om eenzaamheid beter te signaleren en om meer gerichte interventies in te zetten om eenzaamheid terug te dringen.