Nieuws
Geplaatst op: 13-09-2022 om 09:50 uur
Laatst gewijzigd op: 13-09-2022 om 09:54 uur

Praten over suïcide nog steeds taboe

Minder dan de helft van scholieren in Kennemerland praat over hun suïcidegedachten. Dit en meer blijkt uit een verdieping op verschillende onderzoeken over suïcidegedachten in de regio. GGD Kennemerland presenteert de resultaten daarvan vandaag in een factsheet. De resultaten zijn reden tot bezorgdheid en roepen wederom op tot het nemen van méér actie.

In meerdere Gezondheidsmonitors heeft GGD Kennemerland aan scholieren, volwassenen en ouderen vragen gesteld over het thema suïcidegedachten. De resultaten geven inzicht in hoeveel en welke inwoners denken aan suïcide en wie van hen met anderen over hun suïcidale gedachten praat.

Velen praten er niet over

59% van de volwassenen met suïcidegedachten, praat erover. Bij scholieren en ouderen is dit beduidend minder, namelijk 45%. Scholieren die niemand weten om naartoe te gaan met problemen, praten veruit het minst over hun suïcidale gedachten: slechts 24% praat erover. Scholieren die wel over hun suïcidegedachten praten, doen dat het meeste met vrienden. Volwassenen het meeste met hulpverlener. Ouderen praten er met diverse gesprekspartners ongeveer even vaak over.

Scholieren hebben vaakst suïcidegedachten

In het najaar van 2020 gaf 7% van de volwassenen en 4% van de ouderen aan dat ze er in het afgelopen jaar serieus aan hadden gedacht om een einde te maken aan hun leven. Dat is minder dan bij scholieren: daar was het 16% in het najaar van 2019. Dat percentage loopt op tot wel 50% bij scholieren die gepest worden, aan sexting doen, lesbische/homo-/biseksuele gevoelens hebben, psychische klachten hebben, of zich eenzaam voelen.

Toename in psychische klachten bij scholieren

Onlangs bleek al uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 dat  in het najaar van 2021 méér leerlingen psychische klachten hadden en minder leerlingen zich gelukkig voelden, vergeleken met vóór de coronacrisis. Ook steeg het percentage leerlingen dat er het afgelopen jaar serieus over dacht een einde te maken aan het leven: in de onderzoeken vóór de coronacrisis (2009 tot 2019) lag dit stabiel rond de 16%, najaar 2021 is het gestegen tot 24%. 

100.000 suïcidepogingen

Jaarlijks maken in Nederland 1.800 tot 1.900 mensen zelf een einde aan hun leven. Naar schatting zijn er rond de 100.000 suïcidepogingen, en nog veel meer mensen denken dat zelfdoding de enige uitweg is om onder de last van ervaren problemen uit te komen. GGD Kennemerland, GGZ inGeest en Kenter Jeugdhulp zetten binnen GGD-regio Kennemerland suïcidepreventie op de agenda (‘Zero Suïcide’). Geïnspireerd door 113 Zelfmoordpreventie werken zij samen aan de verbetering van de mentale gezondheid in het algemeen en aan het terugdringen van het aantal suïcides, suïcidepogingen en suïcidegedachten. Het bevorderen van het signaleren en het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten zijn hierbij een belangrijk onderdeel.

Meer resultaten

Alle resultaten van de verdieping zijn te vinden in deze factsheet in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. In de Gezondheidsatlas staan ook de resultaten van onze andere onderzoeken.