Nieuws
Geplaatst op: 29-08-2022 om 15:56 uur
Laatst gewijzigd op: 29-08-2022 om 16:43 uur

Column: Nieuw onderzoek

Binnenkort starten alle GGD’en in Nederland weer met een gezondheidsmonitor. Dat is eerder dan normaal. De aanleiding hiervoor is dat Nederland twee jaar heeft geleden onder het coronavirus. Aangezien het van belang is te weten of en zo ja welke gevolgen de pandemie op de gezondheidssituatie in Nederland heeft gehad, vindt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een extra meting plaats.

Epidemiologen van GGD Kennemerland doen onderzoek onder inwoners in de regio om antwoord te krijgen op vragen als: hoeveel inwoners in Kennemerland en Haarlemmermeer hebben overgewicht? Neemt het aantal rokers toe? Bij welke groepen komt depressie vooral voor? De uitkomsten van deze onderzoeken bieden inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners van de Veiligheidsregio Kennemerland, hoe die zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het verleden en of eerder genomen maatregelen om onze inwoners gezonder te maken ook daadwerkelijk effect hebben.  

Graadmeter

Alles met de bedoeling meer te weten te komen over de gezondheidsontwikkeling van volwassenen, zowel fysiek als wat betreft de mentale weerbaarheid. Dat is een graadmeter, die een aanleiding kan zijn om meer te gaan doen aan het verbeteren van de gezondheidssituatie dan wel een grotere inspanning te leveren op het vlak van het voorkomen van ziekte, wat ook wel preventie wordt genoemd.

Gezondheidsbeleving

De monitor richt zich in het bijzonder op de gezondheidsbeleving van mensen. Over hoe zij hun gezondheid ervaren, hoe hun sociale situatie eruitziet en welke leefstijl zij hebben. Het vindt in het najaar plaats met het verzamelen van gegevens. Daarvoor worden vragenlijsten onder 24.000 inwoners in onze regio verspreid. Zij krijgen een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek.

Doe mee

Het aantal is een doorsnede van de bevolking en bij voldoende deelname zijn de uitkomsten ook representatief. Als je dus een uitnodigingsbrief op de mat vindt, doe dan alsjeblieft mee! Daarmee verwerven we ons een goed zicht op de regionale situatie en kunnen we de gemeenten nog beter adviseren waar het gaat om de invulling en uitvoering van hun gezondheidsbeleid.

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.