Nieuws
Geplaatst op: 06-07-2022 om 13:20 uur
Laatst gewijzigd op: 06-07-2022 om 13:33 uur

Gezonde school

In mijn laatste column deed ik de oproep om verstandig met onze herwonnen vrijheid om te gaan. Niemand zit te wachten op een nieuwe lockdown of strengere maatregelen en dus doen we er goed aan om de basisregels in acht te blijven nemen om ervoor te zorgen dat het ziekteverzuim (zeker in de zorg) niet nog verder toeneemt. Tegelijkertijd moeten we meer gaan nadenken over de lange termijn aanpak en wat ons nog te doen staat.

Een belangrijk punt daarin zijn de scholen. Nog niet zo lang geleden moesten ook alle scholen de deuren sluiten, met alle gevolgen voor de leerlingen van dien. Zo bleek wel uit de schrikbarende cijfers uit onze gezondheidsmonitor. Gelukkig zien we het (mentale) welzijn van scholieren en studenten steeds hoger op de agenda terugkomen.

Structurele aandacht jongeren

Zo was koningin Maxima kortgeleden te vinden in Kennemerland voor een bezoek aan het Nova College in Beverwijk. Ze was daar naar aanleiding van de toegenomen mentale problemen bij jongeren. Structurele aandacht voor het mentaal welbevinden van jongeren is belangrijk. Het gevaar bestaat dat de aandacht voor het onderwerp na de pandemie op veel scholen weer wegebt. Een van onze medewerkers betrokken bij het project Gezonde School leverde daar ook waardevolle input.

Tools voor scholen

Dit netwerk heeft tools ontwikkeld waarmee scholen aan de slag kunnen met thema’s als voeding, bewegen en mediawijsheid. Bij publicatie van de onderzoeksresultaten over de gezondheid van jongeren gaven we aan dat er nu echt iets moet gebeuren. Nu lijkt het er gelukkig op dat er zaken in gang gezet worden en de aandacht krijgen die zij verdienen. Is de school van jouw kind al een Gezonde School? Vraag het vooral na! Als GGD Kennemerland pleiten we ervoor dat elke school zich hierbij aansluit. Voor een gezonde jeugd, zeker nu.

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.