Nieuws
Geplaatst op: 14-06-2022 om 18:36 uur
Laatst gewijzigd op: 14-06-2022 om 19:52 uur

Column: Schone lucht voor iedereen

De afgelopen 12 jaar hebben GGD Kennemerland en het RIVM drie keer onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in luchtkwaliteit, de gezondheidssituatie en het medicijngebruik onder inwoners in de IJmond. Deze week presenteerden wij de derde Gezondheidsmonitor IJmond. In deze krant vind je een factsheet met de belangrijkste conclusies en onze aanbevelingen.

Vanzelfsprekend is er als het gaat om gezondheidsonderzoeken in de IJmond veel aandacht voor de industrie en Tata Steel in het bijzonder. De basismetaalindustrie zorgt voor veel uitstoot en dat vormt een gezondheidsrisico voor de inwoners. Hoe dichter men bij het industriecomplex woont des te groter de ervaren hinder en het risico voor gezondheidsklachten.

Uitstoot moet omlaag

De uitstoot van stof moet dus omlaag. Het is niet zo dat er niets is gebeurd, maar het mag meer. Er ligt inmiddels een pakket maatregelen om de uitstoot te beperken. Of dat voldoende is, blijft de vraag en daarom is het belangrijk dat we als GGD Kennemerland de kans blijven krijgen van gemeenten om de effecten van de maatregelen te onderzoeken.

Risicofactor gezondheid

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat slechte luchtkwaliteit niet alleen een probleem voor mensen dichtbij een fabriek is. Na roken is luchtverontreiniging één van de belangrijkste risicofactoren voor onze gezondheid. Dit komt doordat luchtverontreiniging overal is en iedereen, levenslang, vervuilde lucht inademt. Luchtverontreiniging heeft ongeveer een even groot effect op de volksgezondheid als overgewicht.

Binnen wettelijke norm

Vrijwel 100 procent van de totale ziektelast door luchtverontreiniging in Nederland treedt op bij concentraties die binnen de huidige wettelijke normen liggen. Er treedt dus gezondheidsschade op, terwijl de luchtkwaliteit in Nederland volgens de wet prima is. Ook jij hebt hier last van.

Pleiten voor nieuwe WHO-advieswaarden

Daarom ben ik blij dat – gelijk wij als GGD Kennemerland al jaren doen – alle GGD’en ervoor pleiten dat de nieuwe WHO-advieswaarden (die veel scherper zijn dan onze wettelijke normen) op te nemen in de doelstelling van het Schone Lucht Akkoord. Zodat de luchtkwaliteit, en daarmee de gezondheid, van álle Nederlanders verbetert.

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.