Nieuws
Geplaatst op: 09-05-2022 om 12:35 uur
Laatst gewijzigd op: 09-05-2022 om 12:38 uur

Column: Gewoon stoppen!

We hebben een periode achter de rug waarin we vooral bezig zijn geweest met hoe we covid-19 konden opsporen, hoe we die in de perken konden houden met diverse maatregelen en hoe we die konden behandelen. Hoewel alles op alles is gezet, heeft het niet kunnen voorkomen dat mensen aan de ziekte zijn overleden. Gaandeweg zijn we gaan inzien dat er groepen mensen kwetsbaar bleken. In sommige gevallen was samenloop met een andere ziekte net de druppel die de emmer deed overlopen en soms was er sprake van een slechte fysieke conditie.

Dat maakt dat meer aandacht is komen te bestaan voor de vraag wat we kunnen doen om te voorkomen dat we ziektes beter kunnen doorstaan of overwinnen. Dat is gezondheidspreventie en –bevordering. Nodig om de gezondheid te bevorderen en de zorgkosten te beteugelen. Het is nodig dat de overheid ingrijpt om de gezondheid van burgers te beschermen. Er gebeurt al veel, maar lang nog niet genoeg. Want hoe kunnen we het accepteren dat lager opgeleide Nederlanders gemiddeld zes tot zeven jaar korter leven dan hoger opgeleide Nederlanders? Dit wordt deels veroorzaakt door de manier van leven en een ongezonde omgeving. Daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij gemeenten, scholen, bedrijven, zorgorganisaties en natuurlijk ook wij zelf.

In 2040 nog maar 5% rokers

Een voorbeeld van ongezond leven is roken. Rookte in onze regio in 2016 20% van de volwassenen, nu is dit gedaald tot rond de 15%. Het is de bedoeling dat in 2040 nog maar 5% van de mensen rookt, dus we hebben nog wel een pad te gaan. Wat opvalt is dat er twee groepen achterblijven. Jongvolwassenen en mensen met een lage sociaaleconomische positie stoppen niet. Daar is nog werk aan de winkel. Het belang en urgentie vindt zijn bewijs in het feit dat roken de oorzaak is van 19.000 doden per jaar en 1 miljoen chronisch zieken. De helft van de rokers overlijdt hieraan, een kwart zelfs voor de pensioenleeftijd. Elke dag raken 40 kinderen verslaafd aan het roken. Dit terwijl we weten dat kinderen die rookvrij opgroeien vaak zelf niet gaan roken. Positief is dat 80% van de rokers zegt te willen stoppen. De kans op succes is groter met begeleiding en medicatie.

Nummer 1 gezondheidsschade en gezondheidslast

Ik hoor het mensen denken, toch niet weer over roken? Uit het bovenstaande blijkt nog maar weer eens dat de aandacht voor het stoppen met roken nog steeds belangrijk is. Roken staat nog steeds op nummer 1 waar het gaat om gezondheidsschade en gezondheidslast. We hebben er dan ook allemaal baat bij als we roken ontmoedigen en minder makkelijk bereikbaar maken. Als je dan ook nog weet dat een derde van de woningbranden wordt veroorzaakt door roken, dan hebben we hier dubbel voordeel te halen. Hoe afgezaagd het ook klinkt, gewoon stoppen!

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.