Nieuws
Geplaatst op: 13-04-2022 om 16:48 uur
Laatst gewijzigd op: 13-04-2022 om 17:18 uur

Column: Kindermonitor

De afgelopen twee jaar zijn veel mensen bekend geraakt met een onderzoek dat de GGD uitvoert: het bron- en contactonderzoek. Het doel van bron- en contactonderzoek is om de contacten van iemand met corona in kaart te brengen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar wist je dat de GGD nog veel meer soorten onderzoek verricht?

GGD Kennemerland is de integrale adviseur op het gebied van publieke gezondheid en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies in het belang van de gezondheid van alle inwoners. Op basis van gezondheidsmonitors en het signaleren van trends wordt aan gemeenten en partners geadviseerd hoe het beste invulling gegeven kan worden aan gezondheidsbeleid. Momenteel loopt bijvoorbeeld het onderzoek de Kindermonitor.

Online vragenlijstonderzoek

De Kindermonitor is een online vragenlijstonderzoek onder ouders van 0 t/m 11-jarige kinderen. Het biedt inzicht in de gezondheid, de leefstijl en het welbevinden van de allerjongsten in regio Kennemerland. Bijvoorbeeld door ouders te vragen hoe gezond hun kind is, hoeveel hun kind beweegt en of ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. De GGD doet dit onderzoek samen met JGZ Kennemerland. De computer heeft uit alle kinderen in de regio een willekeurige selectie gemaakt van bijna 25.600 kinderen. Samen vormen zij een afspiegeling van de jongste jeugd in de regio Kennemerland.

Factoren die met gezondheid samenhangen

Met het onderzoek ontstaat een beter beeld van de gezondheid van kinderen in regio Kennemerland, en in factoren die met hun gezondheid samenhangen. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er in een bepaalde gemeente minder kinderen buiten spelen dan in een andere gemeente. Of dat de ouders van bepaalde groepen kinderen behoefte hebben aan extra ondersteuning. Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties kunnen met de resultaten beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan meer speelplekken in de buurt of extra opvoedspreekuren.

Oproep aan ouders om mee te doen

Heb je de vragenlijst van de Kindermonitor al ingevuld? Ruim 5.000 ouders in regio Kennemerland gingen je voor. We zijn heel blij met alle ingevulde vragenlijsten, maar het is belangrijk dat nóg meer ouders mee doen! Hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe betrouwbaarder ons beeld van de gezondheid van de kinderen in de regio.

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.