Nieuws
Geplaatst op: 13-04-2022 om 09:28 uur
Laatst gewijzigd op: 13-04-2022 om 09:36 uur

Informatiepagina over gezondheid vluchtelingen Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten vele Oekraïners hun thuis. GGD Kennemerland draagt bij aan de opvang en de gezondheidszorg van vluchtelingen die naar ons land komen en dat geldt daarom ook voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Sommige mensen zijn zo gastvrij geweest om Oekraïners in huis te nemen. Voor deze mensen hebben wij een informatiepagina gemaakt met antwoorden op vragen over gezondheid.

Heb je vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïners? Op onze informatiepagina Gezondheidszorg voor vluchtelingen Oekraïne vind je antwoorden op vragen over bijvoorbeeld het coronavirus en vaccinaties van vluchtelingenkinderen, en waar je terecht kunt met overige vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in de regio Kennemerland. Voor praktische vragen over de opvang van vluchtelingen kun je kijken op Hulp aan Oekraine in regio Kennemerland (vrk.nl).

Status Oekraïense vluchtelingen

Oekraïners mogen vanwege hun Europese status vrij in de Europese Unie verblijven. Zij hoeven geen asiel aan te vragen en hebben daarmee een aparte status ten opzichte van andere vluchtelingen. Ze kunnen gebruikmaken van de reguliere gezondheidszorg.

Wat doet GGD Kennemerland?

GGD Kennemerland heeft als taak de gezondheid van mensen in Nederland te bewaken en bevorderen. Dit heet ook wel publieke gezondheid. Publieke gezondheid is een zeer divers taakgebied waar onder meer infectieziektebestrijding, psychosociale hulp en jeugdgezondheidszorg onder valt.

Voor Oekraïense vluchtelingen concentreert GGD Kennemerland zich op de volgende onderdelen:

Gezondheid vluchtelingen

Infectieziektebestrijding omvat het voorkomen, signaleren en bestrijden van infectieziekten die een risico vormen voor de volksgezondheid. Nu er een ongebruikelijk grote groep vluchtelingen naar Nederland komt, brengt dit ook een belangrijke taak op het gebied van infectieziektebestrijding met zich mee. De rol van GGD Kennemerland hierbij is enerzijds Oekraïners informeren over infectieziekten, persoonlijke hygiëne en manieren om ziekte te voorkomen.

Coronabestrijding

De rol van de GGD’en is om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk in te dammen. Dit geldt daarom ook onder Oekraïense vluchtelingen. GGD Kennemerland is beschikbaar om vluchtelingen die dat willen, te testen op COVID-19 en coronavaccinaties te geven.

Zorg voor kinderen en jongeren

Vluchtelingen kunnen terecht bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland. JGZ is verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor kinderen, dus ook van vluchtelingen. De afdeling probeert deze kinderen zo snel mogelijk in beeld te hebben en geeft vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma, voert neonatale screenings uit, volgt de groei, de gezondheid en ontwikkeling van vluchtelingenkinderen tot 18 jaar. Oekraïners in Nederland kunnen kosteloos van deze zorg gebruikmaken.

Psychosociale hulp

De impact van traumatische gebeurtenissen kan zijn weerslag hebben op de gezondheid en welzijn van vluchtelingen. Om te voorkomen dat dit vroeg of laat leidt tot gezondheidsproblemen, is het van belang om psychosociale ondersteuning te bieden die aansluit bij de behoeften en vragen die er spelen. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze psychosociale ondersteuning. GGD Kennemerland adviseert en ondersteunt de gemeenten daarbij. De GGD heeft geen rol in de organisatie, uitvoering en coördinatie van de psychosociale hulpverlening in de noodopvanglocaties zelf. Mensen uit Oekraïne kunnen gebruikmaken van psychosociale ondersteuning. Het eerste aanspreekpunt voor het inschakelen van hulp is de huisarts.

Gezonde leefomgeving

Niet alleen vluchtelingen, maar ook inwoners van Nederland hebben vragen over gevolgen van de situatie in Oekraïne. Zo is er een toenemend aantal vragen over stralingsrisico’s en het gebruik van jodiumtabletten. Over het effect van straling op de gezondheid kun je lezen op Gezondheidseffecten van ioniserende straling | RIVM. Bij vragen over (het gebruik van) jodiumtabletten kun je kijken op Moet ik jodiumtabletten kopen vanwege de dreiging in Oekraïne? | Rijksoverheid.nl. Informatie over de veiligheid van Nederland vind je op De oorlog in Oekraïne en veiligheid in Nederland | Oorlog in Oekraïne | Rijksoverheid.nl.

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met GGD Kennemerland via telnr. 023 515 9500 van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

Oekraïne | GGD Kennemerland