Nieuws
Geplaatst op: 14-10-2021 om 18:34 uur
Laatst gewijzigd op: 14-10-2021 om 18:43 uur

Column: Waardering motiveert

We mogen trots zijn op wat we nu hebben bereikt in Kennemerland. Sinds januari zijn in onze regio circa 690.000 vaccinaties gezet. Dat is in een kleine 10 maanden toch een aansprekend resultaat! We blijven er hard aan werken om de vaccinatiegraad op een nog hoger plan te krijgen door in de nabijheid prikken aan te bieden. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar we merken in toenemende mate dat mensen toch gevaccineerd willen worden en dat het helpt om dicht in de buurt een aanbod te doen. Afgelopen week hebben we zo toch weer 400 mensen weten te bereiken.

We zien nu gelukkig ook dat het openstellen van de samenleving niet leidt tot onverantwoorde belasting van de zorg. Aan de andere kant is het nu ook niet zo dat er geen zorgen meer zijn. Het is op dit moment onduidelijk of 1 november alle maatregelen eraf kunnen. Het aantal ziekenhuisopnames is een belangrijke graadmeter en de ziekenhuisbezetting zit nog steeds niet op het niveau dat we zouden willen. Het agressievere deltavirus is dominant, nog vele mensen zijn niet gevaccineerd en dat maakt de situatie extra onzeker.

Dankbetuiging inzet Schiphol

Wel zijn we gestopt met het uitreiken van zelftesten op Schiphol. Naast actieve informatievoorziening over het belang om je te laten testen, zijn in een paar maanden ruim 1,5 miljoen zelftesten aan binnenkomende reizigers verstrekt. Een geslaagde actie, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bewustwordingscampagne over het belang van testen! Prestaties die ertoe doen. En die ook opvallen. Zo mochten we van het ministerie van VWS een dankbetuiging ontvangen voor onze inzet op Schiphol en van de Dutch Grand Prix voor onze testbijdrage tijdens de Formule 1 in Zandvoort.

Gewaardeerd voelen, motiveert

Als je wordt gezien en gewaardeerd voelt dat goed en motiveert dat. Daar kunnen we mee vooruit. Hopelijk zijn de inwoners van onze regio zich ook bewust van de vooruitgang die we met elkaar boeken, geeft dat hoop en putten zij er energie uit om samen met elkaar de covid-19 crisis te doorstaan.

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.