Nieuws
Geplaatst op: 02-09-2021 om 10:34 uur
Laatst gewijzigd op: 11-03-2022 om 12:46 uur

RIVM-onderzoek over stof in de IJmond

Vandaag publiceert het RIVM het onderzoek ‘Depositie onderzoek IJmond 2020’ wat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. Hierin staat dat er in de IJmond meer stof neerkomt dan in andere plekken buiten de regio waar ook gemeten is. Dat heeft effect op de manier waarop de leefomgeving ervaren wordt, geeft hinder en zorgen en is daarmee op zich al onwenselijk.

Samenstelling van het stof
De samenstelling van het stof is onderzocht en er is een risicobeoordeling voor de gezondheid gedaan. Hieruit blijkt dat er voor de meeste aangetroffen stoffen geen effecten op de gezondheid worden verwacht. Alleen de hoeveelheid lood en PAK in het stof brengt voor kinderen een extra gezondheidsrisico met zich mee. Iedereen in Nederland krijgt via voedsel al te veel van deze beide stoffen binnen. Extra inname van lood en PAK is daarom onwenselijk.

Wat kunnen inwoners doen?
Hoewel de inwoners er niets aan kunnen doen dat het stof in hun omgeving neerkomt, kan de blootstelling via hand-mondcontact en de huid beperkt worden door het schoonmaken van speeltoestellen, regelmatig handen wassen (ook van de kinderen) en goed afspoelen van moestuingewassen.

Tata Steel terrein
Het onderzoek gaat over grotere stofdeeltjes, waarvan bekend is dat die dicht bij de bron neerdalen. Dat juist in de IJmond (en met name Wijk aan Zee) de hoeveelheid aanwezig stof hoger is, is dus een aanwijzing dat de industrie op het Tata Steel terrein een rol speelt. Later dit jaar volgt nog een meer gericht onderzoek van het RIVM naar bronnen van luchtvervuiling in de regio, in opdracht van provincie Noord-Holland.

Zorgen over luchtkwaliteit
GGD Kennemerland heeft al langer zorgen over de luchtkwaliteit in onze regio. De GGD pleit daarom stelselmatig voor verbetering van de luchtkwaliteit in de regio, met als doel het leefklimaat en daarmee de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Dit onderzoek van RIVM onderstreept het belang hiervan.