Nieuws
Geplaatst op: 09-06-2021 om 12:15 uur
Laatst gewijzigd op: 09-06-2021 om 18:02 uur

Pak je kans

Het is fijn dat het vooruit gaat. Het vaccinatietempo is omhoog waardoor we beter zijn beschermd, maatregelen zijn komen te vervallen of versoepeld en we kunnen weer de dingen doen zoals we gewend waren. Het voelt aan als lente. We kunnen weer naar buiten, elkaar weer zien en spreken en plannen maken hoe we de ellende van het afgelopen jaar van ons af gaan schudden.

En toch is het zaak dat we wat achter ons ligt niet vergeten. Het gevoel vast te houden dat samenwerken loont en om trots te zijn op hoever we zijn gekomen. En natuurlijk ook wat we ervan te leren hebben voor de toekomst. Het coronavirus heeft blootgelegd hoe kwetsbaar we zijn als mensen. Dat een ongekend virus ons zo in zijn greep kan houden en ons zorg systeem daar niet als vanzelfsprekend op is berekend. Dat maakt het nodig meer te weten over infectieziektedreiging en hoe we ons daar beter op kunnen voorbereiden. Dat vraagt om creativiteit en innovatievermogen zodat we het zorgsysteem beter kunnen organiseren.

We zijn het afgelopen jaar ook nog eens op de feiten gedrukt dat onze leefstijl een belangrijke factor is gebleken waar het ging om het ziekteverloop. Mensen met onderliggend lijden als gevolg van overgewicht en met een slechte conditie door het roken, kwamen sneller op de Intensive Care en liepen een groot risico op gezondheidsschade of zelfs op overlijden. Wat we ervan geleerd hebben is dus dat we door gezonder te leven beter beschermd zijn. Het zal niet alle risico’s voorkomen, maar het helpt wel. GGD Kennemerland heeft veel expertise op dit terrein en zet die van harte in om mensen daarin te helpen.

Een van de activiteiten die is opgepakt is om mensen extra te stimuleren om te stoppen met roken. Vanaf deze week staan GGD Kennemerland medewerkers op de vaccinatielocatie in Beverwijk om mensen die daarvoor openstaan, te voorzien van gratis advies over stoppen met roken. Uit een eerste pilot bleek dat dit aanbod gewaardeerd wordt door de inwoners en ook zij zien dat het belangrijk is om na te denken over een gezonde leefstijl.

Pak je kans, ga gezonder leven. Eet gezond, beweeg meer en stop met roken! Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een meer weerbare samenleving.

Column van Directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velden.