Nieuws
Geplaatst op: 24-12-2020 om 16:37 uur
Laatst gewijzigd op: 24-12-2020 om 17:09 uur

Coronavaccinatie voorbereiding in volle gang

GGD Kennemerland start 18 januari met het vaccineren van zorgmedewerkers. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Een taak die de GGD met alle partners (gemeenten, zorgorganisaties, huisartsen, landelijke organisaties) snel, zorgvuldig en planmatig vorm gaat geven.

Na het vaccineren van de zorgmedewerkers vaccineert GGD Kennemerland de groep 18 tot 60-jarigen. De GGD dient verder als vangnet voor andere doelgroepen.

Het vaccineren in de 1e fase vindt plaats in hal A op het parkeerterrein P4 van Airport Amsterdam Schiphol, Loevesteinserandweg, 1171 PK Badhoevedorp waar nu ook de XL-teststraat is geplaatst.  

Start vaccinatie: 18 januari 2021
Zorgmedewerkers van de verpleeghuizen, ontvangen als eerste een uitnodiging voor de COVID-19 vaccinatie. Medewerkers werkzaam in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning (thuiszorg) volgen kort daarna. Dit gebeurt vanaf 4 januari door de werkgever waar zij werkzaam zijn. Op 11 januari wordt bij wijze van proef op drie locaties in Nederland gestart. Regio Kennemerland begint, gelijk met alle andere regio’s, op 18 januari met vaccineren.

Binnen deze eerste groep wil het ministerie van VWS het vaccin van Pfizer/BioNTech inzetten voor het vaccineren. Personen die met het Pfizer/BioNTech vaccin worden gevaccineerd, ontvangen 2 vaccinaties. Tussen deze 2 vaccinaties moet minimaal 3 weken tijd zitten. Omdat er niet meteen voldoende goedgekeurde vaccins voor iedereen zijn, worden in de eerste fase niet direct alle groepen gevaccineerd. Andere groepen komen in de fases daarna aan de beurt. Dit is ook in de regio Kennemerland het geval. De vaccinatie is gratis en vrijwillig.

Nadat alle zorgmedewerkers gevaccineerd zijn, worden kwetsbare groepen gevaccineerd op de zorglocatie waar zij wonen of indien zij thuis wonen via de huisarts. De actualiteit kan maken dat de fasering of programmering gewijzigd wordt. De vervolgstappen zijn nu nog niet bekend.  

Callcenter voor afspraken
Voor het inplannen van de afspraken zal vanaf begin januari een landelijk callcenter zijn ingericht. Op dit moment wordt er voor de vaccinaties van zorgprofessionals landelijk uitgegaan van 25 locaties, verspreid over het land. In de regio Kennemerland is dit in de 1e fase hal A op het parkeerterrein P4 van Airport Amsterdam Schiphol, Loevesteinserandweg, 1171 PK Badhoevedorp waar nu ook de XL-teststraat is geplaatst.  Zorgmedewerkers zullen bij het maken van hun afspraak overigens zelf kunnen kiezen naar welke locatie zij gaan, dat kan bijvoorbeeld ook de locatie in Hollands Noorden of Hollands Midden zijn.

Hoe werkt een vaccin?
Een vaccin kan mensen tegen ziekten beschermen. Kinderen worden bijvoorbeeld gevaccineerd tegen infectieziekten als polio en de mazelen. Vaccins zorgen ervoor dat het lichaam antistoffen aanmaakt. Kom je later met het virus in aanraking? Dan is je lichaam hier goed op voorbereid. Het virus wordt opgeruimd, zonder dat je (ernstig) ziek wordt. Door vaccinatie komen ziekten als polio in Nederland niet meer voor.

Veiligheid vaccins
Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Veiligheid is het belangrijkst. Wel gaan de ontwikkeling en beoordeling sneller dan gebruikelijk. Wereldwijd wordt veel kennis en expertise ingezet en zijn er vele mogelijke vaccinoplossingen waaraan tegelijk gewerkt wordt. Ook voeren de onderzoekers binnen een project verschillende onderzoeken tegelijkertijd uit in plaats van na elkaar. Dat scheelt tijd.

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) beoordeelt samen met nationale medicijnautoriteiten zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van de verschillende coronavaccins. Zij zijn op basis van tussentijdse onderzoeksresultaten al gestart met de beoordeling en zetten extra mensen in. Hierdoor is de beoordeling sneller klaar. Als er enige twijfel is over de veiligheid van een vaccin, dan wordt het niet toegelaten in Nederland. Dit geldt ook als de bijwerkingen niet opwegen tegen de werkzaamheid van het vaccin. We weten dat de meeste bijwerkingen binnen 6 tot 8 weken ontstaan. De kans op onbekende bijwerkingen na vaccinatie is zeer klein maar niet uit te sluiten. Er is een extra systeem ingericht om gevaccineerden intensief te monitoren. Bron: Rijksoverheid  

Meer informatie
Wij begrijpen goed dat u meer wilt weten over de vaccinatie tegen het coronavirus. Betrouwbare informatie over de coronavaccins vindt u onder meer op: