Nieuws
Geplaatst op: 06-11-2020 om 12:41 uur
Laatst gewijzigd op: 06-11-2020 om 14:01 uur

XL teststraat op Amsterdam Airport Schiphol opent deze maand

GGD Kennemerland, als onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland, opent deze maand op P4 op Amsterdam Airport Schiphol een XL teststraat. De teststraat is bedoeld als uitbreiding van de beschikbare landelijke testcapaciteit voor mensen met klachten.

Teststraat is bedoeld als uitbreiding van de landelijke testcapaciteit voor mensen met Covid-19 klachten

De XL-testlocatie wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen GGD Kennemerland, Schiphol, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), ministerie van Defensie, gemeente Haarlemmermeer, VNO NCW en GGD GHOR Nederland. Inwoners met klachten maken nu en straks via de gebruikelijke route een afspraak voor een coronatest: online via www.coronatest.nl en telefonisch via 0800-1202.

De opening van de XL teststraat volgt op de wens van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport om de testcapaciteit in Nederland te vergroten. De komende maanden wordt toegewerkt naar een capaciteit die aansluit op de strategie voor XL-locaties.

Het doel van de teststraat is voorzien in de behoefte van een grotere landelijke testcapaciteit voor de Nederlandse bevolking. In een later stadium kunnen wellicht andere doelgroepen ook gebruik maken van de locatie. GGD Kennemerland volgt hierin het beleid van het kabinet.

De teststraat zal er qua opzet anders uitzien dan de reguliere teststraten in de regio. Bij de opzet van deze teststraat maakt GGD Kennemerland gebruik van de ervaringen die met de andere teststraten zijn opgedaan. Op de XL teststraat wordt gebruik gemaakt van de beschikbare sneltesten.

De komende weken wordt meer duidelijk over de soorten tests en de testcapaciteit bij opening. GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het testproces, de medische kwaliteit en het personeel. Meer duidelijkheid over de precieze invulling volgt in de komende weken.

De XL teststraat is een aanvulling op de testcapaciteit die al in de regio is opgebouwd op de locaties Vijfhuizen, Haarlem en de mobiele testvoorziening in de IJmond en zit de geplande opschaling en het gebruik van sneltesten in de bestaande voorzieningen niet in de weg.