Nieuws
Geplaatst op: 11-09-2020 om 21:00 uur
Laatst gewijzigd op: 11-09-2020 om 21:34 uur

Kabinetsbesluit: teststraat Schiphol tijdelijk dicht

Het kabinet heeft vandaag besloten de proef met het a-symptomatisch testen op de teststraat op Schiphol per dit weekend tijdelijk stil te zetten. Vanaf 12 september kunnen reizigers zich voorlopig niet meer op Schiphol laten testen. Dagelijks konden daar zo’n 1400 reizigers afkomstig uit ‘rode’ en ‘oranje’ gebieden worden getest op corona, ook als zij geen klachten hebben. Deze proef is een extra taak die GGD Kennemerland uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS.

Onder meer omdat op dit moment de wachttijden oplopen om je te laten testen in de teststraten, de schaarste aan testmateriaal en laboratoriumcapaciteit en ondertussen de roep in het land om personeel in onder meer de zorg en het onderwijs met voorrang te laten testen, heeft het kabinet besloten de teststraat op Schiphol tijdelijk te sluiten.  

Kennis en ervaring benutten
GGD Kennemerland: “Het kabinet heeft ons over dit besluit geïnformeerd. Het feit dat het kabinet nu op de ‘pauzeknop’ drukt betekent dat wij als GGD samen met onze partners even in de stand-by stand staan. De kennis en infrastructuur, welke in rap tempo is opgedaan, hebben we nu. Samen met VWS, Defensie, het Rode Kruis en diverse laboratoria en Schiphol kunnen we terugkijken op dertig dagen aan ervaring in het runnen van deze testraat op een nationale luchthaven. De tijdelijke stop geeft ons de kans adem te halen en te evalueren, zodat we bij een herstart direct onze processen verbeterd kunnen inzetten. Dat evalueren geldt voor elke stap in het proces van testen. Het proces begint met onze teams die bij de gates reizigers opvangen en verwijzen naar de teststraat, het administreren van persoonsgegevens, het afnemen van tests, tot het organiseren dat testuitslagen worden doorgegeven. Daar waar processen beter kunnen passen we deze zeker aan.  

Uiteraard denken we graag mee met het kabinet als het gaat om een heropening van deze testfaciliteit. Het is aan de minister van VWS om aan te geven wat de meerwaarde is van de proef met het a-symptomatisch testen en of en in hoeverre hij deze wil voortzetten.  

Door het tijdelijk stop zetten van de proef komt in ieder geval labcapaciteit vrij die elders ingezet kan worden. GGD-medewerkers kunnen deels ingezet worden voor andere werkzaamheden bijvoorbeeld voor de andere teststraten in Kennemerland. Dat geldt ook voor de medewerkers van Defensie en het Rode Kruis.”  

Advies aan reizigers
Voor reizigers uit ‘rode’ en ‘oranje’ gebieden blijft het advies: blijf na aankomst tien dagen in quarantaine en maak bij klachten, die mogelijk wijzen op corona, een testafspraak via coronatest.nl of bel het landelijk afsprakennummer 0800 1202.  

Of de teststraat tussen aankomsthal 3 en 4 blijft staan is nog onduidelijk. Mogelijk worden de materialen tijdelijk opgeslagen.