Nieuws
Geplaatst op: 22-01-2020 om 09:58 uur
Laatst gewijzigd op: 26-02-2020 om 16:34 uur

Coronavirus

China heeft sinds december 2019 te maken met een uitbraak van een nieuw coronavirus. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De klachten die dit virus geeft zijn koorts en luchtwegklachten. Inmiddels heeft het virus zich verspreid naar meerdere landen buiten en sinds kort ook binnen Europa. In Nederland zijn vooralsnog geen besmettingen gemeld. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

“Ik ben ziek, heb ik nu COVID-19?!”
Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je niet direct zorgen te maken dat je COVID-19 hebt. Je hebt waarschijnlijk de griep of een ander verkoudheidsvirus.

Neem in elk geval telefonisch contact op met je huisarts als je koorts én luchtwegklachten heeft én als je de afgelopen twee weken geweest bent in:

  • China (inclusief Macau, Hongkong en Taiwan)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • Bepaalde gemeenten in Italië*

Of als je de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met COVID-19. De huisarts bepaalt dan in overleg met de GGD of het zin heeft om iemand te testen.

*Lees meer over de actuele situatie over Italië

Wat doet de GGD?
Als de huisarts, de arts van een ziekenhuis of de medische dienst van Schiphol vermoedt dat een patiënt ziek is door het nieuwe coronavirus, is de arts verplicht dit aan de GGD te melden. De GGD helpt de arts bij het beoordelen hoe groot de kans is op het nieuwe coronavirus en of er laboratoriumonderzoek nodig is. Daarbij volgt de GGD de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Laboratoriumonderzoek
Wanneer we besluiten laboratoriumonderzoek te doen, doen we een uitstrijk achter uit de keel van de patiënt met een wattenstokje. Als iemand erg ziek is, gebeurt dit in het ziekenhuis. Als iemand niet zo ziek is, doet een medewerker van de GGD dit thuis of bijvoorbeeld bij de medische dienst van Schiphol. Het RIVM of het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam onderzoeken de test. Het duurt in de meeste gevallen ongeveer 24 uur voordat de uitslag van dit onderzoek definitief bekend is. Tot de uitslag bekend is, moet de patiënt zoveel mogelijk sociale contacten vermijden door bijvoorbeeld thuis te blijven. Als een patiënt ziek is door het coronavirus hangt het van de gezondheids- en thuissituatie af of hij/zij opgenomen wordt in een ziekenhuis of onder behandeling blijft van een huisarts. De GGD houdt ook dagelijks contact met de patiënt.

Contact- en brononderzoek
Als het nieuwe coronavirus bij iemand wordt vastgesteld, belt de GGD mensen die contact gehad hebben met deze persoon en risico lopen om ook ziek te worden. Dit wordt “contactonderzoek” genoemd. De GGD vraagt na of deze contacten ook ziek zijn. Als iemand ziek is, wordt laboratoriumonderzoek gedaan. Als iemand niet ziek is, volgt de GGD de gezondheid van die persoon, tot 2 weken na het laatste contact met de zieke persoon. Na 2 weken kan iemand niet meer ziek worden van het coronavirus. Ook zoekt de GGD uit via wie iemand het nieuwe coronavirus heeft opgelopen. Dit wordt “brononderzoek” genoemd.

Overleg
De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel. Daarom heeft de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Kennemerland dagelijks contact met het RIVM en partners als huisartsen, ziekenhuizen en bijvoorbeeld Schiphol. Ook informeert de GGD Kennemerland de burgemeester als dat nodig is.

4 vragen over de rol van de GGD
In deze video geeft een arts infectieziektebestrijding antwoord op vier vragen over de rol van de GGD bij de bestrijding van COVID-19.

Meer informatie