Nieuws
Geplaatst op: 30-07-2019 om 17:15 uur
Laatst gewijzigd op: 13-08-2019 om 14:03 uur

Beantwoording bewonersvragen over gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond

In de IJmond ontstond in 2018 onrust door de zogenoemde grafietregens. Het was duidelijk dat er veel vragen leefden over de luchtkwaliteit en gezondheid. Het RIVM heeft de vragen verzameld en samen met GGD Kennemerland veel van deze vragen beantwoord.

Het overzicht van vragen en antwoorden vind je op onze pagina Luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond. In september besteden het RIVM, GGD Kennemerland en Provincie Noord-Holland op verschillende manieren aandacht aan de communicatie en de bekendmaking van de informatie uit de vragen en antwoorden.

 

Vervolgonderzoek
Na het beantwoorden van de verzamelde vragen heeft het RIVM samen met een klankbordgroep, die verder bestaat uit bewoners, experts en GGD Kennemerland, bekeken welke onderwerpen er nog overblijven voor een mogelijk vervolgonderzoek. Per onderwerp is een kort onderzoeksvoorstel opgenomen en wat dit onderzoek oplevert aan informatie. Bij sommige onderwerpen hebben het RIVM en de klankbordgroep ook een advies gegeven over (gewenste) uitvoerbaarheid. Na de zomer wordt het voorstel besproken en een besluit genomen.

 

Er zijn acht onderwerpen die in het voorstel voor vervolgonderzoek aan bod komen:

• Meer onderzoek naar grafietregen
• Onderzoek naar het (algemene) stof dat er in de woonomgeving te vinden is
• Luchtmetingen op ‘ervaren ongezonde dagen’
• Onderzoek naar moestuinen en bramen
• Onderzoek naar acute klachten
• Onderzoek naar chronische klachten
• Angst en stress en gevolgen voor de gezondheid in de IJmond,
• Meten van bloedwaarden 

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project grafietregen en gezondheid? Kijk op onze pagina: Luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond en/of de website van het RIVM. Voor vragen over IJmond en gezondheid kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Milieukunde van GGD Kennemerland op 023 515 9500 (maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur) of mail naar mmk@ggdkennemerland.nl.