Nieuws
Geplaatst op: 04-06-2019 om 16:42 uur
Laatst gewijzigd op: 11-06-2019 om 09:04 uur

Grafietregens onwenselijk voor de gezondheid

In de grafietregens afkomstig van het Tata Steel terrein zitten stoffen die onwenselijk zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit een analyse van veegmonsters van grafietstof, die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgevoerd in opdracht van provincie Noord-Holland.  

GGD Kennemerland vindt het goed dat nu meer informatie beschikbaar is over het effect van grafietregens op de gezondheid van bewoners in de IJmond. De uitkomst van het RIVM bevestigt het beeld en de opvatting van GGD Kennemerland dat stofoverlast in de (woon)omgeving onwenselijk is, alleen al vanwege de vele hinder en zorg die het geeft.  

Mogelijke gezondheidseffecten
Grafietregen bestaat uit fijn stof en grof stof. Bij kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof kunnen tijdelijke klachten optreden zoals hoesten, benauwdheid en verergering van luchtwegklachten. Daarbij ervaren mensen hinder en stress van de grafietregen, ook dit kan leiden tot gezondheidsklachten. Het grof stof is het zichtbare stof. Voor een eerste inschatting van de gezondheidsrisico’s heeft het RIVM gekeken naar de blootstelling via de huid en via hand-mondcontact. In het stof zitten onder andere zware metalen en PAK’s. Dit zijn zorgwekkende stoffen die na blootstelling bij kunnen dragen aan gezondheidsrisico’s. Of een individu ook daadwerkelijk een gezondheidseffect ontwikkelt, hangt van meer factoren af dan alleen van blootstelling aan de betreffende stoffen. Dan spelen onder andere ook verschillen in leefstijl en de verschillen in gevoeligheid voor een gezondheidseffect tussen personen een rol.  

Omdat kinderen in het dagelijks leven op verschillende manieren worden blootgesteld aan zware metalen is het vanuit een gezondheidskundig oogpunt wenselijk om enkele maatregelen te nemen om blootstelling aan grafietregen te beperken. Door het schoonmaken van speeltoestellen, het wassen van de handen na het buiten spelen en voor het eten, vermindert de inname van grafietregen via handÔÇÉmond contact en huid. Het is niet erg als je, of je kind, dit een keer vergeet.  

Begin bij de bron
GGD Kennemerland pleit ervoor dat, in het belang van de gezondheid van de inwoners van de IJmond, de oplossing voor het terugdringen van de stofoverlast moet worden gevonden bij de bron. In de uitkomsten van deze RIVM-analyse wordt GGD Kennemerland in dat pleidooi bevestigd en helpt het rapport Tata Steel/Harsco, de provincie, omgevingsdienst en gemeenten om stofhinder – nog meer dan nu het geval – in de IJmond te voorkomen. Dit past bovendien in het landelijk beleid om zorgwekkende stoffen uit onze leefomgeving te weren. GGD Kennemerland vindt dat het opnemen van gezondheidswaarden in het vergunningenstelsel en de bijbehorende controle en handhaving daaraan een bijdrage levert.  

Gezondheidsadvies
Het stof zal niet van de een op de andere dag verdwenen zijn. Mocht stof terechtkomen in de woonomgeving dan staan op de GGD website handelingsadviezen.  

Meer informatie
Wilt u meer weten over de analyse van de veegmonsters van grafietstof, kijk dan op de website van het RIVM. Daar is, naast het volledige rapport, ook een samenvatting beschikbaar en een vraag en antwoord lijst. Heeft u vragen over gezondheid, bekijk dan de GGD website. Bel 023 515 9500 (maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur) of mail naar mmk@ggdkennemerland.nl .