Nieuws
Geplaatst op: 23-11-2018 om 15:38 uur
Laatst gewijzigd op: 23-11-2018 om 22:44 uur

Over de grafietstofwolken bij Wijk aan Zee

Wat betekent grafietstof voor mijn gezondheid?
Grafietstof is een grof stof dat ernstige stofhinder geeft. Grof stof is zichtbaar, je ziet het liggen op auto’s, kozijnen en in huis. Ongeacht wat de oorzaak is van grof stof, je kunt je er onprettig bij voelen. Dit is veelal voldoende reden om de oorzaak op te lossen en de hinder van en blootstelling aan het stof te beperken.

In welke mate de grafietstof invloed heeft op de gezondheid is niet eenvoudig te zeggen. De kans dat grof stof in het lichaam komt is erg klein. Dit komt door de grootte van de deeltjes. Onderzoek naar de samenstelling van de grafietwolken en de mogelijke consequenties die dit heeft voor de gezondheid is niet eenvoudig. Dit komt omdat we van tevoren niet weten dat er een uitstoot plaats vindt, en waar de stof heen zal waait. Bovendien is het moeilijk in te schatten in welke mate de bewoners van Wijk aan Zee de stof daadwerkelijk inademen.

Zit ook fijnstof in de grafietwolken?
Ja, net als in uitlaatgassen van auto’s, kunnen ook in grafietwolken  fijnstofdeeltjes zitten. Het inademen van fijnstof is niet gezond. Het is alleen onduidelijk hoeveel fijnstof in de grafietwolken zit. Het is bekend dat als meer fijnstof in de lucht zit, luchtwegklachten kunnen ontstaan of bestaande klachten verergeren. Fijnstof kan namelijk in de luchtwegen terecht komen. Deze deeltjes zijn met het blote oog niet te zien.

Wat kan ik zelf doen bij stofhinder?
Fijnstof verwaait en het grofstof komt onder andere neer op straat, tuinmeubelen, speeltuinen en auto’s. Om de kans op aanraking met het stof te verkleinen, adviseren we:

  • Was stof van je handen met water en zeep.
  • Stof op tuinmeubilair e.d. kan met warm water en zeep worden verwijderd.
  • Voorkom inlopen van het stof in huis. Wanneer het stof toch in huis terecht is gekomen kan het met een natte dweil schoongemaakt worden.
  • Meld je aan bij Tata steel voor schoonmaken als er veel stof in je huis ligt.
  • Sluit tijdelijk ramen en deuren en schakel de (mechanische) ventilatie uit als er een grafietstofwolk van het terrein van Tata langs komt.

Kan ik de groenten uit mijn moestuin wel eten?
Grondig wassen van groente uit de moestuin is voldoende om het stof er af te halen. Mocht dat niet lukken dan kunt u de groenteschillen. Voor bessen en bramen geldt het wasadvies ook.

Kinderen op speeltoestellen
Advies is om na een grafietuitstoot het stof van de speeltoestellen af te halen. Als de speeltoestellen schoon zijn, kunnen kinderen daar gewoon op spelen.

Wat weten we van de samenstelling van het grafietstof?
We weten uit de analyse  van één monster dat er onder andere converterslak, grafiet, organisch materiaal, zand en restmateriaal in de ‘grafietwolk’ zit.  Het stof laten verder onderzoeken om te kunnen bepalen wat dat betekent voor de gezondheid.  

Wat voor informatie kan een aanvullend onderzoek geven? 
Aanvullend onderzoek is nodig om meer te kunnen zeggen over eventuele gezondheidsrisico’s van de grof- en fijnstof uit in en rond Wijk aan Zee. Dit aanvullend onderzoek wordt op dit moment voorbereid. De provincie Noord-Holland geeft de opdracht voor een onafhankelijk onderzoek hiernaar.

Hoe wordt fijnstof gemeten?
In het luchtmeetnet worden metingen gedaan van fijnstof. De metingen van het provinciale luchtmeetnet laten zien dat de laatste tijd niet of nauwelijks langdurig verhoogde concentraties fijnstof zijn gemeten. Op de website www.luchtmeetnet.nl zijn elk uur de concentraties van verschillende stoffen te volgen. In de IJmond zijn dagelijks wisselende concentraties fijnstof te zien. De jaargemiddelde concentratie geeft uiteindelijk de belangrijkste informatie voor gezondheidseffecten op de lange termijn.

Tijdelijke verhogingen van de fijnstofconcentratie in de lucht komen vaker voor, bijvoorbeeld bij bepaalde weersomstandigheden (oostenwind en mooi weer), of tijdens Oud en Nieuw door het afsteken van vuurwerk. Mensen met gevoelige luchtwegen kunnen hiervan last hebben.  

Hoe houdt de GGD de gezondheid van de inwoners van Wijk aan Zee in de gaten?
De GGD monitort in opdracht van de IJmondgemeenten samen met het RIVM elke 4 jaar de hinder, belevening, een aantal chronische aandoeningen en het medicatiegebruik. Dit onderzoek geeft aan dat er geen toename is van chronische gezondheidsklachten, maar dat de hinder van het Tata terrein wel aanzienlijk blijft. Met behulp van het luchtmeetnet IJmond wordt elk jaar de luchtkwaliteit in de IJmond voor verschillende stoffen gevolgd. Ook monitort de GGD de vragen over gezondheid en signalen die we binnenkrijgen bijvoorbeeld van bewoners of gemeenten.  

Bij vragen over de gezondheid kun je telefonisch contact opnemen via 023- 5159500 of mailen naar mmk@ggdkennemerland.nl. Maar u kun natuurlijk ook contact opnemen met uw huisarts.