Nieuws
Geplaatst op: 29-10-2018 om 11:13 uur
Laatst gewijzigd op: 29-10-2018 om 11:27 uur

GGD onderzoek in het nieuws

Dit weekend was de Natuur en Milieufederatie Noord Holland in het nieuws met haar analyse van hinderbelevingsonderzoeken van GGD’en van gemeenten rond Schiphol. GGD Kennemerland publiceerde in december 2017 het rapport 'Belevingsonderzoek naar hinder en slaapverstoring vliegverkeer Schiphol’. Dit is een van de rapporten waar de Milieufederatie zich op heeft gebaseerd.

Dit rapport is een onderdeel van het GGD onderzoek ‘Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016’.  Hier lees je de aanleiding en de belangrijkste conclusies van het rapport.

Per woonkern
Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de ervaren hinder van vliegverkeer is het onderzoeksgebied (de tien gemeenten in de GGD-regio Kennemerland) ingedeeld in woonkernen. Zo is de gemeente Haarlemmermeer met verschillende dorpen uitgestrekter dan het compacte Zandvoort. Door deze aanpak wordt geografisch inzichtelijker waar de mensen wonen die hinder ervaren van het vliegverkeer, slaapverstoring hebben of bezorgd zijn over de gezondheid vanwege vliegverkeer. Voor het eerst is op dit detailniveau onderzoek is gedaan. De GGD heeft de opdracht gekregen dit onderzoek periodiek te herhalen. Hierdoor worden eventuele trends zichtbaar en krijgen de onderzoeksuitkomsten nog meer betekenis in relatie tot andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar geluidsbelasting.

Belangrijkste conclusies van het rapport
Gemiddeld genomen is vliegverkeer voor mensen die wonen in de GGD-regio Kennemerland vaker een bron van hinder en zorg dan andere oorzaken. Sinds 2008 zijn de beleefde ernstige geluidhinder en slaapverstoring in de GGD-regio Kennemerland gedaald en van 2012 tot 2016 zijn deze gelijk gebleven.

In de regio Kennemerland en Haarlemmermeer ervaart gemiddeld genomen 8 % van de bevolking ernstige geluidhinder door vliegverkeer. Dit zijn naar schatting 31.000 mensen. Ernstige slaapverstoring door vliegverkeer werd gemiddeld door 4% (dit zijn 16.000 mensen) ervaren. Bij volwassenen tot 65 jaar was beleving van ernstige geluidhinder in de GGD-regio Kennemerland vaker (8%) dan het landelijke gemiddelde van 3%. Van de deelnemers aan het onderzoek heeft gemiddeld 13% aangegeven bezorgd te zijn over de gezondheid omdat ze wonen in de nabijheid van een vliegveld. De resultaten zijn representatief voor de regio.

Verschillen
2%  van de inwoners van Zandvoort ervaart de geluidhinder in de regio als ernstig. In Halfweg ligt dit percentage hoger, namelijk op 31%. Ervaren ernstige slaapverstoring varieert van 1% in Zandvoort tot 20% in Zwanenburg.   

GGD Kennemerland houdt zicht op de gezondheidsrisico’s en bevordert de gezondheid van mensen. De opdracht voor dit belevingsonderzoek werd gegeven door de tien gemeenten van de Veiligheidsregio Kennemerland.
Meer informatie over de beleving van geluidhinder voor de andere GGD regio’s en gemeenten rond Schiphol vind je op volksgezondheidenzorg.info.