Nieuws
Geplaatst op: 17-07-2018 om 14:09 uur
Laatst gewijzigd op: 17-07-2018 om 14:13 uur

Stofoverlast rond Tata Steel

Afgelopen weekend ontving de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bijna 100 klachten over stofoverlast rond Tata Steel. Deze klachten waren, vanwege de windrichting, voornamelijk afkomstig van bewoners uit IJmuiden.

Gezondheid

Is de stof zichtbaar, zoals afgelopen weekend, dan gaat het vooral om grove stofdeeltjes. Deze deeltjes komen bij inademen meestal niet diep in de luchtwegen terecht en zijn dus met name hinderlijk. Als er ook meer fijn stof in de lucht zit, kunnen gezondheidsklachten ontstaan of bestaande klachten verergeren. In de app ‘mijn luchtkwaliteit’ of op de website www.luchtmeetnet.nl kunt u dagelijks de luchtkwaliteitsindex vinden. De app geeft hierbij ook een op de situatie afgestemd advies aan”. 

Extra stofcontroles

De inspecteurs van de Omgevingsdienst voeren sinds twee weken extra stofcontroles uit. Ze zijn ook bij Tata Steel geweest om te achterhalen of het bedrijf zich houdt aan de vergunning en voldoende maatregelen treft om de overlast te beperken (bijvoorbeeld sproeien). Zij hebben de klachten vanuit de omgeving met Tata Steel besproken en waarschuwen het bedrijf bij overtredingen van de milieuvergunningsvoorschriften.

Informatie vanuit omwonenden

Heeft u overlast van stof, geluid of geur laat het dan weten aan de Omgevingsdienst NZKG. Geef dan door op welk tijdstip en, als dat mogelijk is, welke installatie/bedrijfsonderdeel daarvoor verantwoordelijk is. Ook toevoeging van foto’s bij de klacht/melding zijn welkom. Hierdoor hebben de inspecteurs van Omgevingsdienst waardevolle, extra informatie waarmee zij gerichter actie kunnen ondernemen.

Klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen dan kunt u ons klachtenformulier hiervoor gebruiken. Het klachtenformulier vindt u op www.odnzkg.nl