Nieuws
Geplaatst op: 25-04-2018 om 11:13 uur
Laatst gewijzigd op: 25-04-2018 om 12:36 uur

Hulp zoeken bij depressie nog lang niet vanzelfsprekend

Op depressie rust nog steeds een taboe. Vooral mannen en 65-plussers hebben vaker vooroordelen over depressie. Het taboe maakt het moeilijker om hulp te zoeken. Zo heeft ruim een kwart van de mensen met depressieve klachten en/of angstklachten hierover nog nooit met een hulpverlener gesproken.

Dit blijkt uit onderzoek van GGD Kennemerland onder het inwonerspanel. Begin 2018 vulden 1540 panelleden een online vragenlijst in over depressie en hulpverlening.

Het panelonderzoek richtte zich op de houding van mensen ten aanzien van depressie, de bekendheid met hulpverlening bij psychische problemen, en het opmerken van een campagne over zelfmoordpreventie die in de regio was uitgezet. In januari 2017 is hetzelfde panelonderzoek uitgevoerd. Dit maakt vergelijking tussen beide jaren mogelijk.

Het panelonderzoek van januari 2018 laat onder meer de volgende resultaten zien:

  • Er bestaan vooroordelen over depressie. Dit komt vooral voor bij mannen en 65-plussers en de omvang hiervan is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2017.
  • Van de panelleden heeft 45% de afgelopen tijd iets gezien/gelezen/gehoord over (hulp bij) psychische problemen: 65-plussers vooral via traditionele media, bij de panelleden tot 45 jaar zijn internet en werkgever/collega’s ook belangrijke bronnen.
  • Van de panelleden heeft 40% specifiek iets gezien/gelezen/gehoord over zelfmoordpreventie. Informatie over zelfmoordpreventie in huis-aan-huis bladen/krant is vooral opgepikt door 65-plussers, informatie over zelfmoordpreventie op posters in bushokjes/bus en posters/video bij de huisarts vooral door vrouwen.
  • Panelleden kennen als hulpverlener bij psychische problemen vooral de huisarts en psychiater/psycholoog/psychotherapeut. De meeste andere hulporganisaties zijn minder bekend.
  • Van de panelleden met depressieve klachten en/of angstklachten heeft 28% dit nog nooit met een hulpverlener besproken (in 2017 was dit 24%). Uit open antwoorden van de panelleden blijkt dat men het bijvoorbeeld moeilijk vindt om over de eigen psychische problemen te praten en om passende hulp te vinden.

Alle resultaten van het panelonderzoek zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van de GGD. Ook de factsheet van het panelonderzoek van januari 2017 is daar te vinden.

Hulp nodig

Mensen die willen praten over psychische problemen of hulp zoeken voor zichzelf of iemand in hun omgeving, kunnen contact opnemen met de huisarts of de anonieme hulplijn benaderen (0900-1450 of www.korrelatie.nl). Voor hulp bij suïcidegedachten kunnen mensen 24/7 gratis en anoniem terecht bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of www.113.nl

Lid worden van het GGD Panel

De GGD hoort graag wat er bij inwoners leeft op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Daarvoor heeft de GGD een online panel. Aanmelden kan via www.ggdkennemerland.nl/panel. Elke inwoner van regio Kennemerland van 18 jaar of ouder kan lid worden. Een  panellid ontvangt ongeveer 4 keer per jaar een uitnodiging om online een korte vragenlijst in te vullen. Deelname is vrijblijvend.