Nieuws
Geplaatst op: 19-12-2017 om 09:17 uur
Laatst gewijzigd op: 19-12-2017 om 10:36 uur

GGD Kennemerland meet beleving van geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer

Gemiddeld genomen was vliegverkeer voor mensen die wonen in de GGD-regio Kennemerland vaker aanleiding tot bezorgdheid over de gezondheid dan andere bronnen.

Sinds 2008 zijn de beleefde ernstige geluidhinder en slaapverstoring in de  GGD-regio Kennemerland aanvankelijk gedaald en van 2012 tot 2016 gelijk gebleven. Dit zijn conclusies uit het rapport  ‘Belevingsonderzoek naar hinder en slaapverstoring vliegverkeer Schiphol’. Dit rapport is een onderdeel van het GGD onderzoek ‘Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016’.   In de regio Kennemerland en Haarlemmermeer ervaart gemiddeld genomen 8 % van de bevolking ernstige geluidhinder door vliegverkeer. Dit zijn naar schatting 31.000 mensen.

Ernstige slaapverstoring door vliegverkeer werd gemiddeld door 4% (dit zijn 16.000 mensen) ervaren. Bij volwassenen tot 65 jaar was beleving van ernstige geluidhinder in de GGD-regio Kennemerland vaker (8%) dan het landelijke gemiddelde van 3%. Van de deelnemers aan het onderzoek heeft gemiddeld 13% aangegeven bezorgd te zijn om de gezondheid vanwege het wonen in de nabijheid van een vliegveld. De resultaten zijn representatief voor de regio.

Verschillen

Percentages van de beleefde ernstige geluidhinder in de regio varieerden van 2% in Zandvoort tot 31% in Halfweg, ernstige slaapverstoring varieerde van 1% in Zandvoort tot 20% in Zwanenburg.

Per woonkern

Doel van het onderzoek is om per woonkern van de tien gemeenten in de GGD-regio Kennemerland inzichtelijk te maken hoeveel mensen hinder ervaren van het vliegverkeer, slaapverstoring hebben of bezorgd zijn over de gezondheid vanwege vliegverkeer. Het is voor het eerst dat hier op dit detailniveau onderzoek naar is gedaan.