Lood

Voor informatie over lood en gezondheid, kun je bellen met het team medische milieukunde.
023 515 9500
Geplaatst op: 18-09-2017 om 16:06 uur
Laatst gewijzigd op: 17-01-2019 om 11:57 uur

Lood is niet goed voor de gezondheid van jonge kinderen. Het kan hun leervermogen  beïnvloeden.

Daarom zijn er allerlei internationale maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Lood is uit benzine en verf gehaald en op veel plekken zijn loden waterleidingen vervangen.

Toch blijft aandacht nodig voor nog bestaande bronnen van lood in de leefomgeving zoals in de bodem en oude drinkwaterleidingen.

Lood in de bodem

De bodem in Nederland is een stuk schoner dan vroeger. Maar toch is de grond nog niet overal schoon, vooral niet in de oudere delen van steden.

Een van de stoffen die daar in de bodem voorkomt, is lood. Als kinderen vaak en veel op onbedekte bodem spelen kunnen zij lood binnenkrijgen. Lood kan dan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Deze folder geeft u meer informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s en tips om de inname van lood te beperken.

Lood in drinkwater

De aanwezigheid van loden waterleidingbuizen is de belangrijkste oorzaak voor aanwezigheid van lood in drinkwater. In loden waterleidingen kunnen hele kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater terecht komen.

Lood in drinkwater is ongezond voor jonge kinderen. Als jonge kinderen te veel lood binnen krijgen, kan dat leiden tot een iets lagere intelligentie (IQ daling met 1-5 punten) en gedragsafwijkingen, zoals een verminderde concentratie. Volwassenen die veel loodhoudend kraanwater drinken (meer dan 2 liter per dag) lopen risico op nierschade of een licht verhoogde bloeddruk.

Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. Woningen gebouwd voor 1945 kunnen nog loden waterleidingen bevatten. Heb je nog loden leidingen in huis? Laat deze dan vervangen.

Zwangere vrouwen, flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar in woningen met loden leidingen krijgen het advies flessenwater te gebruiken. Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen kunnen tot een bepaalde hoeveelheid kraanwater gebruiken waarbij het water wel na lange stilstand (ongeveer 8 uur) goed (ongeveer 2 minuten) moet worden doorgespoeld.

Ook bij nieuwe kranen en koppelstukken van nieuwe leidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. Goed doorspoelen is ook het advies de eerste 3 maanden bij een nieuwe drinkwaterinstallatie in huis. Voor een nieuwe kraan is het advies om die de eerste 3 maanden bij elk gebruik voor consumptie eerst 10 seconden te laten doorlopen.

 

Antwoorden op een groot aantal vragen zijn te vinden in de vragen- en antwoordenlijst. Deze wordt de komende tijd steeds aangevuld.

 

 

Hoe herken je een loden waterleiding

Woon je in een huis dat vóór 1960 is gebouwd? Dan raden we je aan om te controleren of je nog loden binnenleidingen hebt en zo ja, deze te vervangen. Tot die tijd adviseren wij onze gezondheidsadviezen te volgen. Huurders kunnen contact opnemen met de verhuurder bij vragen over het vervangen van loden leidingen. Drinkwaterbedrijven hebben bijna alle loden aansluitleidingen vervangen. Neem contact op met je drinkwaterbedrijf als je vermoedt dat je woning een loden aansluitleiding heeft. De aansluitleiding zit nog voor de hoofdkraan.

Dit stroomschema, om te bepalen of je woning loden waterleidingen heeft, is een totstandkoming van GGD'en, gemeenten en drinkwaterbedrijven.

Lood in verf

Alle oude huizen gebouwd voor 1934 kunnen verven bevatten op basis van loodwit. In 1934 is in Nederland loodwit houdende verf binnenshuis verboden.

Maar ook in huizen die daarna gebouwd zijn kunnen nog loodhoudende verflagen voorkomen.  Als oude verflagen intact zijn kan uw kind niet zo maar lood binnen krijgen. Als houtwerk slecht onderhouden is en de verf schilfert af, kan uw kind wel lood binnenkrijgen. Kinderen kunnen schilfers in hun mond krijgen en daarmee lood. De zoete smaak van deze verfschilfers bevordert dit nog eens extra.

Restauratie oud huis
Het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen kan ervoor zorgen dat lood in de lucht terechtkomt. Om te voorkomen dat jonge kinderen dit inademen is het raadzaam dat kinderen niet aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden. Via stof (na het schuren) kunnen kinderen ook lood binnenkrijgen. Maak daarom na het schuren de ruimte met een natte doek schoon.

Hoe weet je of er lood in verf zit
Je kunt verf zelf testen met een loodtest.
Via Google kun je
aanbieders van loodtests vinden.

Geplaatst op: 18-09-2017 om 16:06 uur
Laatst gewijzigd op: 12-03-2018 om 10:20 uur