Laagfrequent geluid

Voor informatie over laagfrequent geluid en gezondheid, kun je bellen met het team medische milieukunde
023 515 9500
Geplaatst op: 01-10-2019 om 12:42 uur
Laatst gewijzigd op: 01-10-2019 om 12:44 uur

Laagfrequent geluid

E-mail: mmk@ggdkennemerland.nl.

Er zijn regelmatig mensen die aangeven dat zij gehinderd worden door laagfrequent geluid (LFG). Laagfrequent geluid (LFG) is geluid met een lage frequentie, tot ongeveer 125 Hz. Mensen die het horen spreken vaak van een bromtoon of een bonkend, zoemend of dreunend geluid. Het kan pulserend of golvend worden waargenomen. Lang niet iedereen hoort LFG en ook lang niet iedereen hoort het even hard. Een kenmerk van laagfrequent geluid is dat het over grote afstanden (tot enkele kilometers) hoorbaar is en dat moeilijk vast te stellen is uit welke richting het komt.

Kan iedereen het horen
Niet iedereen kan LFG waarnemen. Sommige mensen geven aan dat ze het laagfrequent geluid meer voelen dan horen. Ze omschrijven het als een drukkend of trillend gevoel. En juist omdat lang niet iedereen LFG kan horen of voelen, worden gehinderden niet altijd serieus genomen.
Is het schadelijk voor de gezondheid

LFG wordt ’s nachts meer en beter gehoord dan overdag. Dit komt doordat het ’s nachts stiller is en omdat men ’s nachts behoefte heeft aan rust. De meeste mensen wennen niet aan LFG. Ze worden zich vaak juist steeds meer bewust van de lage tonen. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten zoals:

 • een zwaar gevoel in het hoofd
 • hoofdpijn
 • druk op de borst
 • slapeloosheid
 • vermoeidheid
 • hartkloppingen
 • irritatie/ergernis/stress

Het horen van LFG geluiden kan ook een medische oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld tinnitus. Hierbij is er geen sprake van een uitwendige bron. Tinnitus is een verzamelnaam voor allerlei geluiden die worden waargenomen door het gehoorzintuig/het zenuwstelsel, zonder dat er sprake is van een geluidsbron. Het wordt vaak aangeduid met het woord oorsuizen, al is deze term niet helemaal volledig. Men kan zowel hoogfrequente geluiden (piepend, fluitend, suizend) als laagfrequente geluiden (brommend, kloppend, ruisend) horen. Ook ervaren mensen het geluid niet altijd in hun oren, maar ook in hun hoofd.

Wat kan je zelf doen

De maatregelen die je zelf kunt nemen zijn de volgende:

 • Ga na of een gehoorprobleem (tinnitus) de oorzaak is van je klachten. Via de huisarts kun je een verwijzing vragen voor de keel-neus-en-oorarts (KNO-arts) voor nader onderzoek.
 • Om een bron binnenshuis op te sporen kun je om de beurt diverse elektrische apparatuur/installaties in je woning uitzetten. Denk hierbij aan wasmachines, koelkasten, mechanische ventilatiesystemen, airco’s of (verwarmings)pompen. Het kan echter ook zijn dat de bron zich buitenshuis, in de omgeving bevindt, zoals zwaar vrachtverkeer, motoren van boten en vliegtuigen, koelinstallaties, aggregaten of pompen. Dan is het lastiger om een bron op te sporen.
 • Zorg voor geluid. Veel mensen die last hebben van LFG zijn stilteliefhebbers. Door in je woning extra (niet te hard) geluid op te zetten, zoals een tikkende wekker, ventilator of de radio tijdens het in slaap vallen, kan het LFG wegvallen tegen het extra geluid.
 • Accepteer je hinder. In plaats van het LFG, kun je proberen om de hinder ervan naar de achtergrond te verschuiven. Hierbij gaat het om het herkennen van en leren omgaan met de hinder en de eigen reacties hierop. Erkenning van het probleem door anderen in je omgeving is hierbij van belang. Er bestaan cognitieve therapieën voor om je hierbij te helpen.
 • Vermijd LFG. Om oververmoeidheid door bijvoorbeeld slapeloosheid tegen te gaan, kun je - als laatste maatregel - tijdelijk ergens anders gaan slapen. Dit geeft je (tijdelijk) rust.
Wat kan de GGD doen

De GGD kan, indien je vermoedt dat het lfg afkomstig is van een niet-industriële bron, bij je thuis langskomen. We nemen dan met je een vragenlijst door en gaan samen in gesprek. Het opsporen van de bron blijkt zeer lastig. In de meeste gevallen lukt het niet om de bron te vinden. Maar ook als de bron bekend is dan kan de veroorzaker niet gedwongen worden het geluidsprobleem op te lossen. Uiteraard kan in goed overleg geprobeerd worden de geluidshinder te verminderen.

Indien je vermoedt dat de overlast wordt veroorzaakt door een bedrijf of horeca, kun je contact opnemen met de omgevingsdienst. Zij zullen je klacht dan verder in behandeling nemen.