Fijnstof

Voor informatie over fijnstof en gezondheid, kun je bellen met het team medische milieukunde.
023 515 9500
Geplaatst op: 16-01-2018 om 13:30 uur
Laatst gewijzigd op: 17-01-2019 om 11:55 uur

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Het zijn zwevende deeltjes in de lucht die kleiner dan 10 micrometer. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.

Fijnstof zit overal in de lucht maar is in grotere hoeveelheden aanwezig langs drukke wegen, door de uitstoot van brandstof door verkeer. Ook industrie, veebedrijven en houtkachels geven uitstoot van fijnstof. Fijnstof is bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Zo leidt het bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten tot verergering van hun symptomen en heeft het bij kinderen invloed op de ontwikkeling van de longen.

Ultrafijnstof is het bestanddeel van fijnstof met de allerkleinste afmeting: kleiner dan 0,1 micrometer. In het algemeen wordt aangenomen dat ultrafijnstof schadelijk is. De wetenschappelijke kennis hierover is echter nog beperkt.

Ultrafijnstof komt net als fijnstof van nature in de lucht voor, maar is in stedelijke gebieden voornamelijk afkomstig van wegverkeer, vliegtuigen en industrie met uitstoot door verbranding.