Geplaatst op: 27-12-2019 om 11:02 uur
Laatst gewijzigd op: 01-03-2024 om 14:56 uur

Meldpunt Zorg en Overlast

Maak je je zorgen over iemand die hulp nodig heeft maar dit niet wil. Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning? veroorzaakt iemand ernstige overlast, of denk je dat er sprake is van zware (psychische) problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast.

Banner Meldpunt Zorg en Overlast

Het team van het Meldpunt geeft advies, onderzoekt welke ondersteuning nodig is en wie deze ondersteuning of (verplichte) zorg kan bieden.
 

Contact

Het Meldpunt Zorg en Overlast is de plek waar iedereen (ook tijdens het weekend) terecht kan wanneer iemand verward gedrag vertoont, maar geen acuut gevaar voor zichzelf of de omgeving is. Het Meldpunt Zorg en Overlast is bereikbaar op nummer 023 515 9998 op maandag t/m zondag van 09.00 tot 20.00 uur. Of via de mail ggdvangnet@vrk.nl.
 

Veilig mailen

Wil je zelf persoonsgegevens of andere privacy gevoelige informatie veilig mailen naar GGD Kennemerland? Dan kan dat via je eigen ZIVVER-account of zonder eigen account gebruik je de ZIVVER Conversatiestarter om een beveiligde verbinding naar onze mailbox tot stand te brengen. Je krijgt van ons een bevestiging als de mail in goede orde ontvangen is. 

Voor meer over Zivver, kijk op www.zivver.nl
Voor wie is het Meldpunt bedoeld

Het meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland werkt als vangnet voor mensen die zorg nodig hebben maar dat zelf niet willen. Je kunt hier bijvoorbeeld je zorg melden over ernstige psychiatrische problematiek, vervuiling, vereenzaming, overlast en verslaving. Ook als de persoon over wie jij je zorgen maakt, deze zorgen zelf niet deelt.

Wanneer je denkt dat deze persoon een direct gevaar voor zichzelf of voor de omgeving is, schakel dan meteen de Hulpdiensten in via 112.

Wie kan melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast

Iedereen kan een melding doen over een persoon die woont of verblijft in de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Het Meldpunt Zorg en Overlast werkt samen met gemeenten, woningcorporaties, sociale wijkteams, maatschappelijk werk, verslavingszorg, GGZ instellingen en de politie. Dit is nodig om te komen tot een goede aanpak.

Wat doet het Meldpunt als je belt of meldt

Medewerkers van het Meldpunt Zorg en Overlast zoeken eerst uit wat er precies aan de hand is en gaan als dat nodig of wenselijk is langs bij de persoon over wie de zorgen zijn gemeld. Samen met deze persoon en met andere hulpverleners en professionals probeert het Meldpunt een oplossing voor de problemen te vinden.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Bij een melding of bij een bemoeizorg traject kan het zijn dat een medewerker van het Meldpunt Zorg en Overlast inschat dat er mogelijk verplichte zorg nodig is. In zo’n geval wordt er een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Dit verkennend onderzoek  wordt gedaan bij inwoners vanaf 16 jaar.

Een medewerker van het meldpunt onderzoekt of er sprake is van psychiatrische problemen die zodanig zijn dat het ernstig nadeel oplevert voor de persoon of de omgeving. Ook onderzoekt de medewerker of echt alle  vormen van zorg geweigerd worden. Als het er na een verkennend onderzoek op lijkt dat er verplicht zorg nodig is, doet het Meldpunt Zorg en Overlast hiervoor een verzoek bij de officier van justitie. De officier van justitie besluit of de aanvraagprocedure voor de zorgmachtiging gestart wordt. Er wordt een geneesheer-directeur aangewezen die het dossier compleet maakt, waarna de rechter een besluit zal nemen over het -al dan niet- toewijzen van een zorgmachtiging (verplichte zorg). Deze verplichte zorg wordt uitgevoerd door een andere gespecialiseerde organisatie en niet door GGD Kennemerland.

Meer informatie: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Bij de aanvraag van verplichte zorg hebben essentiële naasten meer recht, waaronder op een familievertrouwenspersoon. Meer informatie vindt u hier

Voor welke gemeenten werkt Meldpunt Zorg en Overlast
Meldpunt Zorg en Overlast behandelt (verplichte) zorgmeldingen voor de gezamenlijke gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.