Geplaatst op: 16-06-2021 om 18:30 uur
Laatst gewijzigd op: 24-08-2021 om 17:20 uur

Long COVID

Wat is long COVID?

Als je 12 weken na het doormaken van een corona-infectie nog klachten hebt, wordt dit 'long COVID' genoemd. Er zijn ook andere namen voor, zoals post-COVID-19 syndroom, 'PASC' (Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection) of COVID-19 Associated Syndrome (CAS).

De klachten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, verlies van reuk en/of smaak, depressie of vergeetachtigheid.

We weten nog niet precies hoe vaak het voorkomt, hoe lang de klachten aanhouden en hoe het komt dat sommige mensen hier last van hebben en anderen niet.

Waar kan ik terecht als ik klachten houd na COVID-19?

Volwassenen
Bespreek je klachten met de huisarts. Deze kan je zo nodig verder verwijzen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, revalidatiearts of medisch specialist.

Kinderen
Voor kinderen is er een gespecialiseerde polikliniek in het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam, de pocos-poli. Ook het Spaarne Gasthuis heeft een kinderarts met speciale belangstelling voor kinderen met long COVID klachten.

Overige hulp en advies
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, werkt de organisatie C-support voor COVID-19 patiënten die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting. C-support informeert, adviseert en ondersteunt hen op alle leefgebieden waarop deze complexe en nog onbekende ziekte ingrijpt: gezondheid, (psycho)sociaal en werk & inkomen. 

Vergoeding mogelijk

Op 18 juli 2020 is de regeling paramedische herstelzorg voor coronapatiënten ingegaan. Mensen met klachten na corona kunnen tot 1 augustus 2022 gebruik maken van deze regeling. De regeling bestaat uit een uitbreiding van het basispakket met fysiotherapie, ergotherapie, dieetadvies en logopedie.

Lees meer over de regeling: Regeling paramedische herstelzorg voor mensen met corona verlengd | Coronaplein 

Nederlands onderzoek naar long COVID-klachten

VINCERO-studie

Dit is een nieuw onderzoek. Doel is om te onderzoeken of vaccineren kan helpen bij kinderen die LongCovid klachten hebben.

De doelgroep is 12-18 jarigen, die klachten hebben na een coronabesmetting die al 12 weken bestaan (=Longcovid) en die nu gevaccineerd worden.
LongCOVID-onderzoek (rivm.nl)  Deelname: kinderen en volwassenen vanaf 5 jaar 
 PoCoCoChi studie (amc.nl)   

Deelname: kinderen van 0 t/m 17 jaar. 

  • Alle kinderen kunnen meedoen, zowel kinderen met een positieve als kinderen met een negatieve testuitslag .
  • De coronatest mag maximaal 7 dagen geleden zijn afgenomen.
  • De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.
  • We vragen op 3 momenten (0, 4 en 12 weken) een vragenlijst in te vullen.

PoCoCoChi is een samenwerking tussen GGD Kennemerland, Emma kinderziekenhuis en Spaarne Gasthuis.

Nieuwsberichten

/ nieuw nieuwsbericht volkskrant : 'de eerste scholen gaan weer open'
8 juli 2021 Long COVID ook na milde corona: tussentijdse resultaten
1 juni 2021  Post-COVID-patiënt met langdurige klachten knapt op van rustige revalidatie - ZonMw Digitale Publicaties
12 mei 2021  Amsterdam UMC Locatie AMC - Eerste poli in Nederland voor kinderen met langdurige klachten na covid-19

Meer informatie