Geplaatst op: 09-10-2017 om 09:48 uur
Laatst gewijzigd op: 31-05-2024 om 11:05 uur

Plezier op school

Je kind/ jij  gaat binnenkort naar de brugklas. Dat is leuk, maar ook spannend.

Voor als je kind zich op de basisschool niet thuis voelt, bijvoorbeeld omdat het gepest wordt, moeilijk vriendjes kan of krijgen of vaak ruzie heeft, is er de cursus Plezier op school. Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Deelname is gratis voor inwoners Haarlemmermeer!Plezier op school

De cursus wordt door de GGD en Meerwaarde gegeven en is bedoeld voor aankomend brugklassers die het reguliere onderwijs volgen. In de tweedaagse cursus leert je kind contact leggen, omgaan met anderen en opkomen voor zichzelf. Ook wordt er geleerd om te gaan met pesten en is er aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

De cursus vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie. Hier is bewust voor gekozen omdat kinderen dan het geleerde meteen een week later in de praktijk kunnen toepassen.  Dan is er namelijk sprake van een overgangssituatie en zijn kinderen het meest gevoelig voor verandering. En juist de overgang naar een nieuwe school biedt kinderen de kans een nieuwe start te maken.

  • Om te beoordelen of de cursus passend is voor je kind wordt er vooraf een intakegesprek gehouden met ouder en kind. Het is belangrijk dat de kinderen zelf ook behoefte aan verandering hebben.
  • Voor de ouders van deelnemende kinderen is er vooraf een ouderavond. Hier wordt meer inhoudelijke informatie over de cursus gegeven.
  • Na de cursus volgt een terugkoppeling over het verloop van de cursus en eventuele punten waar je als ouder nog rekening mee kan houden.

Succes

Uit eerdere cursussen en onderzoek blijkt dat kinderen een half jaar na de cursus hiervan nog steeds profiteren. De meeste kinderen voelen zich op hun gemak op hun nieuwe school.

Wat uitspraken over wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd: 

            "Ik vond het een leuke cursus. Blijf zo door gaan, zodat ook andere kinderen hiervan kunnen leren!"

            "Als je ergens positief over denkt dat je er dan ook meer zin in krijgt. De helpende en niet- helpende gedachten."

            "Meer zelfvertrouwen en gewoon eigen handvatten gekregen"

             "De basisvaardigheden ( stevig staan, aankijken en duidelijk praten) en een gesprek aangaan met iemand die je niet kent"

Voor wie

  • Voor aankomend brugklassers wonend in de Haarlemmermeer, die zich op de basisschool niet op hun gemak voelen bij leeftijdgenoten of op zien tegen de overgang naar de brugklas. De training richt zich op het vergroten van zelfvertrouwen en contact maken met leeftijdsgenoten. Het is belangrijk dat de kinderen zelf ook behoefte aan verandering hebben.     
  • De cursus is bedoeld voor kinderen die naar het reguliere voortgezet onderwijs gaan. Ook kan het hebben van een diagnose een contra indicatie zijn aangezien wij niet gespecialiseerd zijn in het begeleiden en trainen van deze kinderen. Binnen deze training is geen ruimte voor één op één aandacht.

Data en locatie 2024  

Datum Cursus ( Laatste week van de zomervakantie)  Locatie  Tijdstip 

Donderdag 29 aug en vrijdag 30 aug 2024

Kaj Munk college Hoofddorp 9.30 - 14.30 uur 
     
Datum  Ouderavond voor ouders van deelnemers  Locatie  Tijdstip
Maandag 1 juli   Dokter van Dorstentraat 1 Hoofddorp   19.30 - 20.30

Op deze cursus zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Meer informatie

  • Of neem contact op met de Frontoffice JGZ tel. 023 - 789 1777 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur.

Aanmelden

Deelnemen aan de cursus is gratis voor inwoners Haarlemmermeer. Je kunt je online aanmeldenl. Daarna volgt een afspraak voor een intakegesprek vanaf eind mei 2024 .