Geplaatst op: 20-11-2017 om 10:00 uur
Laatst gewijzigd op: 19-11-2019 om 12:24 uur

Werken met kinderen

Mogelijk een besmettelijke ziekte op de basisschool of kindercentrum?

Overleg met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD. De GGD geeft informatie over wat je kan of moet doen. Soms neemt de GGD contact op met de ouders en als het nodig is met de behandelend arts (uiteraard na toestemming  van de ouders). De GGD kan voor een informatiebrief zorgen die de basisschool uit kan delen aan ouders.

Wettelijke verplichte melding van infectieziekten

Wanneer er een ongewoon aantal kinderen en medewerkers met een bepaalde ziekte op de basisschool of kindercentrum komen moet dit volgens de Wet publieke gezondheid Artikel 26 gemeld worden bij de GGD. Hoe sneller er wordt gehandeld, hoe kleiner de kans is dat anderen ziek worden.

Onder de meldingsplicht vallen:

  • Maag- en darmaandoeningen
  • Geelzucht
  • Huidaandoeningen zoals hand-, voet- en mondziekte, krentenbaard
  • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard

 

Informatie over ziektebeelden

Informatie over hygiënebeleid

Kijk hieronder voor adviezen en tips over  o.a. wat, wanneer en hoe schoon gemaakt moet worden, geneesmiddelen gebruik, persoonlijke hygiëne van medewerkers enz