Hygienisch Woningtoezicht

Wanneer een woning zo vol staat met spullen, of zo vervuild is, dat er overlast ontstaat voor de omgeving. Of als de situatie in de woning tot gevaarlijke situaties leidt, worden de inspecteurs Hygi├źnisch Woning Toezicht (HWT) van de GGD ingezet.
023 515 9998
Melding maken
Wat doen de medewerkers van Hygienisch Woningtoezicht

Hygiënische woonproblemen ontstaan vaak als gevolg van psychische, sociale of lichamelijke problemen. De inspecteurs van de GGD coördineren de aanpak van de vervuiling. Zorgcoördinatoren bieden zorg aan de veroorzaker van de vervuiling.

Nadat de woning en het perceel opgeruimd en schoongemaakt is, houden de inspecteurs contact met de bewoner en voeren zij met regelmaat vervolginspecties uit om herhaling te voorkomen. Als de inspecteurs constateren dat de situatie weer onder controle is en er geen herhaling van de problemen meer verwacht wordt, gaan de inspecteurs en de cliënt uit elkaar.