Geplaatst op: 15-08-2017 om 12:28 uur
Laatst gewijzigd op: 17-08-2017 om 15:13 uur

Omgeving

Gebiedsontwikkeling is meer dan plaatsing van huizen, bedrijven en straten. De inrichting van de leefomgeving kan bijdragen aan de realisering van gewenste maatschappelijke doelen, zoals een gezondere samenleving.
Wat doet de GHOR in het kader van de omgeving
De GHOR levert in samenwerking met de GGD een volledig gezondheidskundig advies bij grootschalige infrastructurele- en ruimtelijke ordeningprojecten. Dit gezondheidskundige advies is een onderdeel van het advies vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland. Het advies is gericht op het structureel beperken van incidenten en de gevolgen hiervan. Hierbij zet de GHOR bijvoorbeeld in op het vergroten van de zelfredzaamheid, zorgcontinuïteit en de externe veiligheid.