Geplaatst op: 23-09-2019 om 15:56 uur
Laatst gewijzigd op: 23-09-2019 om 16:02 uur

Waterevenementen en mud races

Organiseert u een evenement op of bij natuurwater? Maak dan gebruik van een officiële zwemlocatie. Deze zijn te vinden op www.zwemwater.nl. De locaties worden van mei t/m september gecontroleerd op gevaarlijke bacteriën en algen zoals botulisme en blauwalg en kunnen dus als veilig worden aangemerkt.

Strijkt u bij niet-gecontroleerd natuurwater neer, en heeft u geen zicht op de kwaliteit? Sluit elk risico uit! Geef aan dat er niet gezwommen mag worden met borden ‘Geen zwemwater’ of ‘Zwemmen niet toegestaan’.  

Gebruikt u zwem- en bubbelbaden:

 • Zorg dat het bad schoon is voordat het met water wordt gevuld (verwijder ook resten schoonmaakmiddel!)
 • Gebruik leidingwater en ververs dit dagelijks
 • Blijft het water meerdere dagen staan? Dan moet het water worden gechloreerd en het ‘vrij-chloorgehalte’ dagelijks gecontroleerd (dit moet tussen de 0.5 en 5 mg/liter liggen). Het best huurt u hiervoor externe deskundigheid in
 • Controleer of toestellen zoals een glijbaan voldoen aan de eisen uit het Warenwetbesluit attractie – en speeltoestellen (WAS)
 • Maak materialen zoals trapjes, vlonders, drijflijnen en speelgoed regelmatig schoon en let erop dat gebruikers zich er niet aan kunnen bezeren
 • Huur als het kan een deskundige in
 • Geef de diepte van het water aan en geef duidelijke aanwijzingen over duiken
 • Zorg voor permanent toezicht
 • Houd in de gaten of er personen zijn die geen zwemdiploma hebben
 • Houd (huis)dieren weg van het bad  

Bij mud races of obstacle runs gaat het erom zo snel mogelijk een parcours af te leggen door bos, weiland, sloten en modderpoelen. Soms wordt modder gemaakt met oppervlaktewater dat vlakbij voorhanden is.

 • Check op www.zwemwater.nl of het hier gaat om officieel zwemwater; zo niet, dan is het gebruik van schoon leidingwater en zand veiliger
 • Van oktober t/m april wordt zwemwater niet gecontroleerd; neem contact op met de waterkwaliteitsbeheerder (Omgevingsdienst, Rijkswaterstaat, de provincie of een waterschap), om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het natuurwater dat u wilt gebruiken
 • Laat de kwaliteit ongeveer twee weken voor het evenement controleren op E. coli en Intestinale enterococcen  

Extra riskant kan de situatie van een mud race zijn na heftige regenval, wanneer overtollig rioolwater uit de gemengde riolering naar het oppervlaktewater wordt geloosd om te voorkomen dat in de bebouwde omgeving gebouwen, wegen en andere plekken onder water komen te staan. Dit afvalwater brengt extra gezondheidsrisico’s met zich mee.

 • Vraag na bij de gemeente of en waar in het gebied een riool overstort zit
 • Bedenk een plan B als dit in de buurt van uw parcours is: probeer bij overstort de ‘natte delen’ van het parcours om te leggen naar droge delen
 • Verken het parcours meerdere keren en noteer bijzonderheden van het water zoals vuil, olie, schuim, verminderd zicht et cetera en de waterveiligheid met het oog op boten, obstakels, kuilen, afval enzovoort
 • Verwijder de bovenste laag van het parcours als er sprake is van eventuele mestresten  

Zorg voor een afspoelplaats of douches voor deelnemers. Kijk voor de eisen hieraan bij Drinkwater en Sanitaire voorzieningen.