Geplaatst op: 23-09-2019 om 10:21 uur
Laatst gewijzigd op: 23-09-2019 om 10:28 uur

Sanitaire voorzieningen

Geen enkel evenement kan hygi├źnisch zijn zonder goede sanitaire voorzieningen. Het is belangrijk dat er voldoende van deze voorzieningen aanwezig zijn, dat ze goed zijn ingericht en dat de schoonmaak goed geregeld is.

Bij intensief gebruik van wc’s en urinoirs stijgt het risico op de overdracht van ziektekiemen. Vieze wc-brillen zijn berucht, maar de kans dat bacteriën als de E. colibacterie worden overgedragen is een stuk groter via handen die in contact zijn geweest met vieze kranen en deurknoppen, of zelfs met een tasje dat op een smerige vloer heeft gestaan. Katoenen handdoeken zijn, als broeinesten van bacteriën, helemaal uit den boze.  

Richtlijnen

Als organisator van het evenement bent u verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende sanitaire voorzieningen en het schoonhouden ervan. Toiletten die aangesloten kunnen worden op het riool zijn hygiënischer en hebben daarom de voorkeur. De richtlijnen voor alle soorten toiletten zijn echter hetzelfde.

Bij het aantal toiletten moet gerekend worden met:

 • Minimaal één heren-, één dames- en één invalidentoilet, inclusief faciliteiten
 • Minimaal één toilet per 60 bezoekers voor evenementen waar bezoekers blijven overnachten
 • Eén toilet per 75 gelijktijdig aanwezige bezoekers voor evenementen waar veel alcohol gedronken wordt
 • Minimaal één toilet per 75-150 gelijktijdig aanwezige bezoekers in andere gevallen
 • Een apart toilet bij EHBO-posten en ook bij horecagelegenheden  

Urinoirs

Driekwart van het aantal herentoiletten mag vervangen worden door urinoirs, plaszuilen of een plasgoot. Een plaszuil geldt voor vier urinoirs en 50 cm plasgoot voor één.
Let echter op de samenstelling van het publiek. Kinderen en ouderen gebruiken eerder de wc.  

Voorzieningen. Let erop dat:

 • De vloer en de wanden tot ten minste 1,50 meter vanaf de vloer bestaan uit vochtafstotend materiaal dat gemakkelijk schoon te maken is, zoals tegels of zeil.
 • Er per toilet minimaal één ventilatieopening is of een beweegbaar raam dat rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht staat
 • De toiletruimten voldoende verlicht zijn
 • Toiletten goed te vinden zijn qua aanwijzingen en verlichting
 • Er voldoende toiletpapier is, en dat dit droog blijft
 • Er een hygiëneafvalbak is voor maandverband en tampons in de damestoiletruimten
 • Er een handenwasgelegenheid is direct naast de toiletten, met stromend water, een zeepdispenser, wegwerphanddoekjes en een afvalbak  

Schoonmaak en afvoer. Zorg dat:

 • Het sanitair minimaal tweemaal per dag wordt schoongemaakt en vaker indien nodig
 • Bij het schoonmaken ook toiletpapier, zeep en handdoekjes worden bijgevuld en dat de afvalemmers worden geleegd
 • Gewerkt wordt volgens een schoonmaakplan, waarin staat wie wat doet, wanneer en hoe; laat dit aftekenen op een schema
 • Afvalwater via de bestaande riolering wordt afgevoerd of dat dit in daarvoor bestemde opslagtanks wordt opgevangen
 • Als u gebruik maakt van ondergrondse opslagtanks voor afvalwater of chemische toiletten, deze tijdig geleegd worden en dat u hierover van tevoren afspraken maakt met het verantwoordelijke bedrijf  

Bovenstaande richtlijnen zijn minimale eisen.

De volgende factoren, naast het aantal te verwachten bezoekers, zijn van belang voor het bepalen van het aantal sanitaire voorzieningen:

 • De samenstelling van het publiek (mannen/vrouwen/jeugd etc.);
 • De gemiddelde verblijfstijd (dag evenement of meerdaags evenement);
 • Het soort evenement (vanwege het gedragspatroon);
 • Het type toiletten (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten);
 • De verwachte piekdrukte (bijvoorbeeld showpauzes);
 • Het consumptieve gedrag (wordt er veel gedronken?).