Geplaatst op: 19-09-2019 om 15:42 uur
Laatst gewijzigd op: 19-09-2019 om 15:43 uur

Omgeving en omwonenden

Hoe ziet de omgeving van het evenemententerrein eruit? Is die veilig voor kinderen? Denk aan open water, steile taluds, moeras, dichte bosschages, bewegende installaties, wegen en sporen, loslopende dieren.

Welke gebouwen en installaties zijn er in de buurt? Hoe zit het met de brandveiligheid? Een vuurwerkshow bij een kruitfabriek zal niemand overwegen, maar ook een houten gebouw of kurkdroog bos kan een behoorlijk risico zijn. Denk ook aan risico’s die het evenement voor de omgeving vormt, bijvoorbeeld door verminderde bereikbaarheid voor hulpdiensten en verkeersdrukte.

Breng de omgeving in kaart, inventariseer de risico’s, overleg met de hulpdiensten en andere relevante partijen.

Mensen in de buurt van grote festivalterreinen moeten af en toe flink op hun tanden bijten. (Geluids)overlast is bij grote popfestivals nauwelijks te voorkomen. Maak goede afspraken en betrek de omwonenden, zodat het enigszins draaglijk voor hen blijft. Zoveel decibel, tot zo en zo laat, dit en dat toezicht. Begripvolle communicatie blijft het allerbelangrijkst.