Geplaatst op: 09-09-2019 om 10:57 uur
Laatst gewijzigd op: 09-09-2019 om 11:19 uur

EHBO-posten

Voorbereiding Als organisator legt u eerst alle mogelijke risico’s vast in een veiligheids- of calamiteitenplan. U bespreekt dit plan bij de aanvraag van een vergunning met de gemeente en eventueel met de GHOR, die vooraf adviseert over de medische zorg bij grote evenementen.

Zij zullen aangeven hoeveel EHBO’ers en EHBO-posten u nodig heeft. Er zijn verschillende factoren die hierbij meespelen. Om een beeld te krijgen: bij kleine evenementen zijn twee mobiele EHBO’ers met één koffer meestal genoeg. Voor grotere evenementen moet minimaal één vaste post worden ingericht.  

Voor gediplomeerde EHBO’ers kunt u terecht bij de plaatselijke EHBO-vereniging, het Rode Kruis of particuliere aanbieders. EHBO’ers zijn er op drie niveaus: 1) basishulpverleners, dit zijn vaak vrijwilligers die een EHBO-cursus hebben gedaan, 2) basishulpverleners met ervaring in de crisiszorg en 3) professioneel opgeleide hulpverleners. Advies is:

 • Een medisch coördinator aan te wijzen voor alle EHBO’ers; deze coördineert en registreert de hulp
 • Voor elke 1000 gelijktijdige bezoekers een basishulpverlener op te stellen
 • Boven 15.000 gelijktijdige bezoekers daarnaast een professioneel medisch hulpverlener op te stellen, boven 20.000 twee en boven 40.000 vier  

Verwacht u 30.000 bezoekers, dan moet u dus uitgaan van 30 basishulpverleners en twee professioneel opgeleide hulpverleners. Bij risicovolle evenementen of evenementen met kinderen of andere kwetsbare groepen kunnen dit er meer zijn. Bij evenementen met kinderen wordt ook geadviseerd:

 • Kleine groepjes te maken die door volwassenen worden begeleid
 • Te zorgen voor een lijst met telefoonnummers van ouders of verzorgers 

In onderstaande tabel is het minimale aantal EHBO (BLS) en ALS hulpverleners weergegeven:

 Gelijktijdige bezoekers   EHBO hulpverleners (BLS)  ALS hulpverleners   Coördinatie
 Tot 1.000  2    
 Tot 2.000  2    
 Tot 3.000  3    
 Tot 4.000  4    
 Tot 5.000  5    
 …. ….      
 15.000 – 20.000  > 15   > 1
 20.000 – 40.000  > 19  > 2 1
 > 40.000  > 38  > 4 1

Inrichting van de EHBO-post

Spreek het veiligheidsplan van tevoren goed door met de EHBO en andere partners, stem af wie wat doet en waar. Maak heldere afspraken over de communicatie tussen de EHBO-post, de organisatie en de hulpdiensten.

Bij het inrichten van de post zijn de volgende aspecten belangrijk:

 • Richt de post in op de grens van het evenemententerrein en de openbare weg, aan een calamiteitenroute en goed bereikbaar voor de hulpdiensten
 • Maak de locatie bekend bij de gemeente en de hulpdiensten
 • Zorg voor duidelijke bewegwijzering zowel voor hulpdiensten als voor het publiek, liefst in internationale symbolen
 • De post is wind- en waterdicht en bij voorkeur afsluitbaar
 • Er is een vlakke vloer met een minimale afmeting van 25 m2
 • De post is toegankelijk voor rolstoelen en brancardvervoer
 • De binnentemperatuur is ten minste 19°C
 • De post is goed verlicht, heeft stromend water en een toilet
 • Er hangt een plattegrond van het evenemententerrein  

EHBO’ers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun uitrusting en dienstverlening. Toch is het verstandig ook als organisator op de hoogte te zijn. Een goed uitgeruste EHBO-post heeft minimaal:

 • Een behandeltafel, stoelen, een kamerscherm
 • Stromend water, zeep, wegwerphanddoekjes, wegwerphandschoenen en –drinkbekertjes
 • Alcohol (70%) en reinigingsmiddelen
 • Een AED (Automatische Externe Defibrillator)
 • Onderkoelingspakketten en/of dekens
 • Bij ijs- en/of sportevenementen: spalkmateriaal, koelmaterialen, een brancardslee en een quad met een geoefende chauffeur voor vervoer van de brancardslee
 • Bij warmte veel Oral Rehydration Salt (ORS), waarmee uitdroging wordt tegengegaan  

Extra aandachtspunten tot slot in verband met de publieke gezondheid:

 • Registreer iedereen die zich meldt
 • Waarschuw de GGD als meerdere mensen zich melden met maag- en darmklachten, huidaandoeningen of andere ernstige lichamelijke klachten
 • Waarschuw bezoekers voor tekenbeten, wespensteken en andere insectenoverlast, maak duidelijk wat ze kunnen doen  

Voor wie meer wil weten over EHBO is het Oranje Kruis een belangrijke bron van informatie.