Geplaatst op: 09-09-2019 om 10:38 uur
Laatst gewijzigd op: 09-09-2019 om 10:42 uur

Drinkwater

Hoe komt u aan schoon (drink)water als het feest of festival in de buitenlucht plaatsvindt? In de bebouwde kom kunt u een evenementenaansluiting aanvragen bij uw waterleidingbedrijf. Hierbij wordt een standpijp op het waterleidingnet gezet, met keerkleppen om vervuiling te voorkomen.

Het waterleidingbedrijf staat garant voor de kwaliteit van het water tot aan het aansluitpunt. Voor al het overige – het aanleggen van tappunten met slangen en koppelstukken -  bent u zelf verantwoordelijk.

Op afgelegen locaties zijn tankwagens of watertanks de enige mogelijkheid. Deze zijn te huur bij gespecialiseerde bedrijven, die zorgen voor de levering van gecontroleerd, veilig en schoon drinkwater. Laat de tanks op een zo koel mogelijke plaats zetten, dek ze af tegen algengroei en laat bij meerdaagse evenementen het water minstens elke 48 uur verversen.

Vanaf de centrale aansluiting moeten tappunten worden aangelegd. U kunt hiervoor het beste een erkend bedrijf inschakelen. Doet u het zelf, denk er dan aan:

  • Schoon, schadevrij en goedgekeurd materiaal te gebruiken (volgens KIWA-ATA keur)
  • Slangen met een diameter tot 35 mm te gebruiken
  • De slangen voor gebruik te desinfecteren met chloorbleekloog: 6 ml op 5 liter water
  • Ook kranen, aansluit- en koppelstukken te desinfecteren
  • Losse einden van slangen vrij van de grond te houden
  • Voldoende kranen te plaatsen, onder andere bij de catering, toiletten en EHBO-post
  • Bij het opbergen de slangen en toebehoren met compressorlucht helemaal leeg te blazen, de slangen af te doppen en schoon weg te hangen  

Bij grotere evenementen zijn soms drukverhooginstallaties nodig en slangen met een diameter groter dan 35 mm. Schakel hiervoor altijd een gespecialiseerd bedrijf in.

Zijn er douches en/of vernevelingsinstallaties (bijvoorbeeld een fonteinbar of een waterkunstwerk) aanwezig op het evenemententerrein? Dan is Legionellapreventie altijd noodzakelijk.

Duurt uw evenement langer dan 7 dagen? Dan moet altijd bemonstering op Legionella plaatsvinden. Let op: de opbouw- en afbouwdagen tellen ook mee!