Geplaatst op: 05-09-2019 om 13:55 uur
Laatst gewijzigd op: 05-09-2019 om 13:59 uur

Drank en drugs

Alcohol schenken aan minderjarigen is wettelijk verboden. U zult als organisator daarom een sluitend en vooral ook werkbaar systeem moeten bedenken om te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar drank kunnen bestellen. Denk bijvoorbeeld aan polsbandjes (uit te geven op vertoon van een identiteitsbewijs).

Bij de verstrekking van alcoholische drank moet minimaal één persoon aanwezig zijn van 21 jaar of ouder die van onbesproken gedrag is. De naam van deze persoon moet vermeld zijn op de ontheffing van de gemeente.

Informeer of uw EHBO’ers weten om te gaan met drankmisbruik en drugsgebruik. Zij kunnen zich hierop bijscholen en het certificaat Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten behalen.

Betrek het crowdmanagement- of beveiligingsteam bij de signalering van problemen op het evenement ten aanzien van alcohol en drugs. Overleg met de gemeente die de vergunning verleent over het beleid ten aanzien van drugs.

Het Trimbos Instituut heeft veel informatie over alcohol- en drugsgebruik, ook vanuit het perspectief van de professional.

Aandachtspunten

  • Informeer bezoekers over de wettelijke kaders en huisregels die ten aanzien van alcohol en drugs gelden tijdens het evenement (juridisch perspectief).
  • Informeer bezoekers over de (acute) risico’s van alcohol- en drugsgebruik en stimuleer bewuste keuzes (gezondheidsperspectief).