Geplaatst op: 03-09-2019 om 13:55 uur
Laatst gewijzigd op: 03-09-2019 om 13:57 uur

Afval en afvalwater

Goed afvalbeleid is belangrijk om de risico’s tegen te gaan. Overleg tijdig met uw gemeente over de afvoer van afval en afvalwater. Schakel hiervoor zo nodig een gespecialiseerd bedrijf in. Regel vooraf welke medewerkers toezicht houden op de afvalbakken/containers en wie zorgt voor tijdige lediging en schoonmaak.

Afvalbakken

Plaats ruim voldoende afvalbakken op ‘strategische’ plaatsen, namelijk waar veel afval ontstaat. Denk aan picknick- tafels, toiletgebouwen, frietkramen en andere uitgiftepunten van etenswaren en dranken. Gebruik afsluitbare afvalbakken en voorzie ze als het even kan van plastic vuilzakken, zodat ze gemakkelijk te legen zijn. Sluit vuilzakken goed en voer ze direct af naar een aparte, voor bezoekers niet toegankelijke, afvalopslagplaats.

Afval verzamelplaatsen

Bewaar (zakken met) afval in een gesloten container op een aparte afval opslagplaats. Houd deze goed schoon, zodat geen ratten, vliegen, wespen en ander ongedierte worden aangetrokken. Containers moeten lekdicht zijn en goed gereinigd kunnen worden. Het beste is om ze dagelijks door de gemeente of een gespecialiseerd bedrijf te laten legen of afvoeren.

Afvalwater

Wilt u afvalwater van catering, wasbakken en toiletten lozen op het riool? Dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. U regelt dit met een evenementenvergunning of -melding. Het afvalwater moet via een kolk (straatrooster) of put worden afgevoerd. Als er een gescheiden rioolstelsel is, wijst de gemeente een lozingspunt aan. Zo wordt voorkomen dat vuil en schoon water (hemelwater) vermengd raken. Vuil water lozen in de bodem of sloot is niet toegestaan. Op plaatsen waar geen riolering is, moet u gebruik maken van speciale opslagtanks. Deze worden door een gespecialiseerd bedrijf geleverd en verwerkt. Maak goede afspraken over opslag en afvoer.