Geplaatst op: 26-08-2022 om 16:45 uur
Laatst gewijzigd op: 29-08-2022 om 14:14 uur

Rode draden uit nabesprekingen en evaluaties vluchten Zuid-Afrika Omikron

Op 26 november 2021 werd er in verband met de nieuwe coronavariant Omikron een vliegverbod ingesteld voor vluchten vanuit zuidelijk Afrika. Op dat moment waren er twee vluchten onderweg naar Schiphol. De passagiers van deze vluchten moesten worden getest en, indien positief getest op het coronavirus, worden opgevangen in isolatie.

De inzet van de partijen bij de afhandeling van de vluchten is vanuit verschillende kanten nabesproken en geëvalueerd. Naast de regionale nabesprekingen en evaluaties heeft ook een evaluatie plaatsgevonden die vanuit het ministerie van VWS werd geïnitieerd. Uit al deze nabesprekingen en evaluaties zijn diverse leer – en verbeterpunten gekomen. Vanuit de GHOR zijn de rode draden hieruit gehaald en gebundeld in een rode dradenanalyse. De geleerde lessen worden gebruikt om de processen te verbeteren.

Het belangrijkste wat hieruit naar voren is gekomen, is de behoefte aan een duidelijke (crisis)structuur en opschaling om dit te bewerkstelligen.