Geplaatst op: 26-08-2022 om 16:31 uur
Laatst gewijzigd op: 02-09-2022 om 10:51 uur

HIN-bijeenkomst NW6 in Bloemendaal

Eind juni kwamen de Hoofden Informatie Geneeskundige Zorg van de zes GHOR-bureaus uit de provincies Noord-Holland en Flevoland - met een HIN uit Veiligheidsregio Utrecht - samen voor een netwerkbijeenkomst in Kennemerland.

Na een korte presentatie gingen de functionarissen in groepjes met elkaar in gesprek over de inhoud en invulling van de crisisfunctie. Ook netcentrisch werken via LCMS-GZ als hulpmiddel en de wensen omtrent systemen om crisisinformatie te delen kwamen hierbij aan bod. Bij de voorbereiding en uitvoering werd samengewerkt met een specialist van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV).

De uitkomsten van de verschillende groepjes worden uitgewerkt en opgepakt om beter te voldoen aan de wensen van de HIN-nen van Noord-Holland en Flevoland.


Foto: Richard Voorneman.