Geplaatst op: 21-10-2021 om 16:34 uur
Laatst gewijzigd op: 28-10-2021 om 12:57 uur

Nieuw bij Opleiden, Trainen en Oefenen: Maarten Elout

Sinds ruim een half jaar werkt Maarten Elout (Alkmaar, 1971) als beleidsmedewerker bij Opleiden, Trainen en Oefenen van de GHOR. Maarten is in Kennemerland geen onbekende. Hij werkte tussen april en najaar 2020 op projectbasis bij GHOR Kennemerland en de GGD.

Ik leerde de GHOR en GGD begin april 2020 kennen toen er een grote schaarste was aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor de zorgsector. Via toenmalig extern projectleider Erna Verbeek kwam ik tijdelijk werken voor de GHOR Stafsectie PBM. Daarna heb ik tot eind april 2021 deeltijd bij het team Vluchtcontactonderzoek (VCO) gewerkt, onder meer aan de opzet van een Informatiedashboard VCO. Daarnaast heb ik vanaf augustus tot en met april 2021 parttime bij GHOR Zaansteek Waterland gewerkt aan Informatiemanagement’, vertelt Maarten.

Wat is je achtergrond?
‘Na het voortgezet onderwijs aan de RSG Alkmaar, heb ik 5 jaar Japans gestudeerd in Leiden. Ook heb ik langere tijd in Japan gewoond. Ik wilde de taal en cultuur van binnenuit leren kennen en verdiepte me in shingon boeddhisme. Terug in Nederland ben ik onder meer enige jaren bedrijfsleider geweest van een partycentrum in Alkmaar. Daarna ging ik opnieuw naar het buitenland. Na veel jaren ging ik in 2009 weer in Nederland wonen. Kort daarna ben ik onder meer voor het netwerk acute zorg en spoedzorgnet ondersteuning gaan bieden aan de Basisopleidingen Sleutelfunctionarissen ZIROP (Ziekenhuis Rampen Opvangplan) en ETS-trainingen. En sinds mei werk ik dus bij GHOR Kennemerland’.

Werken in crisisomstandigheden
‘Best bijzonder is dat ik de GHOR en GGD tot nu toe overwegend in crisisomstandigheden heb meegemaakt. Daarbij moest ook ik vanuit huis werken. Kort voor de zomer waren weer enkele oefeningen mogelijk. Na de zomer kan er gelukkig steeds meer worden geoefend. Dat is erg leuk. Ik was begin september onder meer betrokken bij de Multi-Stafoefening op Schiphol en de VRK systeemoefening van 8 oktober jl. Daarbij is de hele crisisorganisatie van de regio beoefend. Er werd gekeken naar de opkomsttijd van alle crisisfunctionarissen en hoe er aan de hand van een complexe casus met elkaar werd samengewerkt. Vanuit de gymzaal van de VRK op de Zijlweg probeerden we zo realistisch mogelijk tegenspel te bieden aan de Stafsectie GHOR’.

Heb je nog tijd voor andere dingen?
‘Ja zeker, voor mijn hobby ben ik theaterregisseur. Als regisseur probeer je overzicht te houden op alles wat er gebeurt en tegelijkertijd onzichtbaar te blijven. Je houdt de grote lijnen in de gaten én alle details. Op een bepaalde manier lijkt het ook wel op wat ik voor Opleiden, Trainen en Oefenen doe’, besluit Maarten.

Beleidsmedewerker OTO Maarten Elout (foto: Evelien Henstra)