Geplaatst op: 21-10-2021 om 16:33 uur
Laatst gewijzigd op: 29-10-2021 om 09:22 uur

Zorg en preventie tijdens Formule 1

De DGP was een driedaags evenement, dat per dag 70.000 bezoekers trok. Evenementenadviseur Bas Tolk en beleidsmedewerker Crisisbeheersing Petra Metzelaar blikken kort terug op de voorbereiding, de continuïteit van zorg tijdens het evenement en de samenwerking met de geneeskundige partners.

‘Door vooraf goed contact te hebben met alle relevante partners uit de geneeskundige keten is het evenement voor GHOR en GGD denken wij goed verlopen. Zodra planvorming bekend was, zijn we begonnen met de informatievoorziening aan de geneeskundige partners. Zo hebben we anderhalve maand voor het evenement digitaal met 30 partners uit de acute en niet acute zorg een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daarbij sloten o.a. partners als de regionale ziekenhuizen, regionale ambulancediensten, Meldkamer Ambulancezorg, de huisartsen, de GGD, het Rode Kruis, verloskundigen, geestelijke gezondheidszorginstellingen en verpleeg- en verzorg- en thuiszorginstellingen aan’, vertelt Petra Metzelaar. Uiteraard heeft veiligheid en preventie m.b.t. corona tijdens alle voorbereidingen een grote rol gespeeld.

Ongestoorde zorg voor burgers
Doelstelling was om het zo te organiseren dat de zorg ook tijdens de drukke racedagen steeds ongestoord door kon gaan. Diverse geneeskundige partners werkten daar aan mee. Denk aan de apothekers in Zandvoort die hun openingstijden verruimden en de huisartsen die de spoedpost voor huisartsenzorg in Zandvoort langer openden. Ook hebben zorginstellingen zo nodig extra personeel ingezet en hun medewerkers gevraagd zo mogelijk op andere manieren naar hun werk te komen. Mede daardoor bleef de verkeeroverlast beperkt. Bezoekers en veel medewerkers kwamen overwegend met de trein of op de fiets.  ‘De verkeersdruk bleef beperkt door het besluit van de gemeente Zandvoort om alleen bewoners en mensen met doorlaatbewijs met de auto naar Zandvoort door te laten. Verder was er een uitgebreid mobiliteitsplan. Ook waren de spoorwegovergangen tussen Amsterdam en Zandvoort drie dagen afgesloten. Dat leverde vooraf veel vragen op, maar we kwamen daar goed uit en konden alle eventuele problemen met onze partnerorganisaties oplossen’ zegt Bas Tolk.

Vast aanspreekpunt, korte lijnen
Petra Metzelaar: ‘Met twee zorgorganisaties in en bij Zandvoort (Kennemerhart en zorginstelling Nieuw-Unicum) was vooraf en ook tijdens het evenement regelmatig contact over de stand van zaken en eventuele knelpunten. Ook dat heeft goed gewerkt, steeds korte lijnen en een vast aanspreekpunt. Tevens was er op het evenemententerrein in Zandvoort op de vrijdag tot en met zondag een vertegenwoordiger voor de witte kolom beschikbaar. Deze rol werd ingevuld door collega’s die normaal gesproken werkzaam zijn als Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G). De kolomvertegenwoordiger zorgde steeds voor afstemming tussen de brandweer, gemeente, politie en de organisatie van de DGP. Daardoor waren we ook als GHOR steeds goed op de hoogte van wat er speelde en was er een herkenbaar aanspreekpunt voor de Meldkamer, Ambulancedienst en de spoedpost in Zandvoort.

Testen medewerkers DGP door GGD
Om het evenement in tijden van corona veilig te laten verlopen, was preventief testen nodig. Wie nog niet gevaccineerd was, kon bij de GGD voor hij/zij ging werken een PCR-test of antigeentest doen. Bas Tolk: ‘Daarmee heeft GGD Kennemerland een belangrijke bijdrage geleverd aan het gezond verloop van het evenement. Daarvoor heeft de GGD in samenwerking met het Streeklab Haarlem in de nabijheid van Circuit Zandvoort een testfaciliteit ingericht, waar de medewerkers een antigeentest konden doen. Er zijn 750 tests per dag afgenomen.

Wat viel er tegen?
Bas: ‘Echte tegenvallers waren er wat ons betreft niet. Wel waren er wat problemen bij de aanvraag en verstrekking van doorlaatbewijzen door de gemeente. Soms werden die bewijzen pas een paar uur van tevoren ontvangen. Laat, maar uiteindelijk is het goed gekomen’. Ook was er meer druk op het ambulancevervoer en op de Spoedeisende Eerste Hulppost van het Spaarne Gasthuis dan verwacht. Vooral op de zaterdagavond en -nacht- en zondagavond en -nacht. Op zaterdagavond waren er drie keer zoveel ambulanceritten en op zondag vijf keer zoveel ambulanceritten als gebruikelijk. ‘Gelukkig konden de meeste mensen direct op de spoedeisende hulp worden behandeld en daarna weer naar huis, aldus Petra.

Wat zijn lessen voor de DGP 2022?
‘We willen samen met onze partners bekijken hoe de zorgverleners zich beter bekend kunnen maken wanneer ze in het gebied rond het evenemententerrein zorg moeten verlenen. Dat was soms een probleem bij het passeren van de controlepunten met verkeersregelaars. Ook wordt gekeken naar de momenten wanneer en waar extra capaciteit ingezet kan worden om druk op de zorg in de regio te minimaliseren. Bijvoorbeeld zou een volgende keer de EHBO-post bij het NS-station misschien langer open kunnen zijn. Dit soort punten nemen we zeker mee bij de voorbereiding voor volgend jaar’ besluit Bas. Helemaal in de wetenschap dat er volgend jaar, als er geen coronamaatregelen meer gelden, een derde meer bezoekers per dag worden toegelaten.


Ook de spoorwegovergang in Overveen was tijdelijk afgesloten (foto: Richard Voorneman).

 


De opbouw van de DGP (foto: Bas Tolk).