Geplaatst op: 19-10-2020 om 16:51 uur
Laatst gewijzigd op: 20-10-2020 om 09:47 uur

PSH-inzet voor GGD-(crisis)-medewerkers

Sinds maart dit jaar brengt Covid 19 een ingrijpende verandering in ons werk met zich mee. Zowel werkdruk als stress, zorgen om naasten en veranderde werkzaamheden en -omstandigheden hebben effect op het welzijn van medewerkers.

Om de medewerkers van de GGD te ondersteunen hebben leden van het Bedrijfs Opvang Team (BOT) van de GGD, collega’s van het team Maatschappelijke Zorg en crisisfunctionarissen van de Psycho Sociale Hulpverlening (PSH) samen een aanbod ontwikkeld om aan GGD-(crisis)functionarissen ondersteuning te bieden. In de periode tussen april en juni werd met meer dan 380 medewerkers een z.g. ontladingsgesprek gevoerd. Vaak telefonisch, soms fysiek. Het waren vaak openhartige gesprekken over hoe het ermee staat; zowel thuis, privé, als op het werk. Maar ook of collega’s zorgen hadden om dierbaren. Met regelmaat zijn met medewerkers meerdere gesprekken gevoerd.

Reflecteren op de eerste golf
In de ontladingsgesprekken konden collega’s even stil staan en reflecteren op de afgelopen tijd. Naast deze gesprekken met GGD-medewerkers is ook PSH ingezet om collega’s met crisisfuncties, managers en directie te ondersteunen. De PSH heeft daarvoor externe deskundigen ingeschakeld, die ook enkele groepsbijeenkomsten in teamverband hebben begeleid. Mocht vervolg of follow-up nodig zijn dan is wederom een passend aanbod mogelijk. Daarnaast is er binnen de hele organisatie veel aandacht voor vitaliteit, veerkracht en omgaan met werkdruk en stress.

Psychosciale hulpverlening relax stress