Geplaatst op: 19-10-2020 om 16:46 uur
Laatst gewijzigd op: 20-10-2020 om 14:39 uur

Organisatie GHOR-team in tweede golf Corona-crisis

Om de Coronacrisis tijdens de doorlopende GRIP 4 zo doeltreffend mogelijk mede te bestrijden, heeft het team van GHOR Kennemerland zich op een andere manier georganiseerd. Veel reguliere werkzaamheden zijn op on hold gezet. Het GHOR-team heeft haar doelstellingen aangepast aan de actuele situatie. Daarnaast zijn er twee belangrijke pijlers voor de bestrijding van Corona: het projectteam Corona en de inzet van de dienstdoend Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).

De doelstellingen van de GHOR zijn op basis van de situatie in het najaar als volgt geformuleerd:

  • Verbinding tussen zorg en veiligheid (multi) via OT en BT
  • Regie op zorgcontinuïteit
  • Reguliere crisisorganisatie paraat houden
  • Continuïteit GHOR-afdeling waarborgen
  • Opstarten reguliere werkzaamheden waaronder inwerken nieuwe collega’s
  • Ondersteuning IZB

Het projectteam GHOR / Corona
Het projectteam Corona bestaat uit vier personen dat in opdracht van het Hoofd GHOR en de dienstdoend ACGZ allerlei praktische en niet-acute beleidsvragen afhandelt. Daarnaast is het Projectteam verantwoordelijk voor ketenregie en informatiemanagement binnen de witte kolom. Ook is het team aanspreekpunt waar het gaat om Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM). Hiervoor is een aparte “dedicated” medewerker PBM voor een aantal uren per week beschikbaar

Nieuwe rollen ACGZ
Gedurende de tweede golf vertegenwoordigt de dienstdoend ACGZ de GHOR in het wekelijkse overleg Infectieziektebestrijding, het wekelijks overleg in het kader van het Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid (ICPG) en is in het multidisciplinaire Operationeel Team de liaison voor de “witte ”kolom. Verder behandelt de dienstdoend ACGZ de spoedvragen. Hij/zij kan deze zelf oppakken of de Stafsectie GHOR inschakelen en levert input op het Ketenbeeld.

GHOR afdeling versie19 oktober 2020